دات نت نیوک
30 خرداد 1397
En | 

موضوع پروانه اشتغال به كار حقيقي ،تعيين صلاحيت و صدور ، تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در هر رشته مي باشد.

** قابل توجه كليه متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در رشته‌هاي هفتگانه مهندسي ساختمان

مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها -تبصره 2 از ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان :

- بخشنامه شماره 400/27527 مورخ 96/06/06 كميسيون هم ارزي رشته ها

- مصوبه شماره 400/1637 مورخ 95/01/22 كميسيون هم ارزي رشته ها 

- مصوبه شماره 400/65825 مورخ 94/11/24 درخصوص تسهيل در امر صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي 
- مصوبه شماره 430/60958 جدول كد رشته ها (تاريخ 1394/11/05)
- مصوبه شماره 430/52381 كميسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1394/09/23)
- مصوبه شماره 430/27882در خصوص كارشناسي ناپيوسته (تاريخ1394/05/25)
- مصوبه شماره 430/68309 (تاريخ 1392/12/07)
- مصوبه شماره 430/29780 (تاريخ 1392/06/23)
- مصوبه شماره 430/26670 در خصوص كد كاردانها (تاريخ 1392/04/19)
- مصوبه كميسيون (تاريخ 1391/11/04)
- مصوبه كمسيون (تاريخ 1390/03/11)
- مصوبه كمسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1398/12/07)
- مصوبه در خصوص كارشناسي ناپيوسته يا كارداني با كد اصلي

 

بخشنامه ها:
- بخشنامه درخصوص قبول شدگان اسفند 89
- بخشنامه علمي كاربردي كارشناسي ناپيوسته
-اصلاح آيين نامه سازندگان مسكن وساختمان


دستورالعملها:

- دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان
- دستورالعمل نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال بكار دارندگان مدارك كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي اصلي(به روز شده مورخ23/05/1390)

 


  • شركتهاي خدمات آزمايشكاهي:

- قابل توجه شركت هاي متقاضي خدمات فني و آزمايشگاهي(مورخ1396/05/02):

    «طبق ابلاغیه شماره 400 /20578 مورخ 1396/05/02 معاونت مسکن و ساختمان، از تاریخ 1396/05/01 صدور- تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام می شود .جهت مشاهده متن ابلاغيه اينجا را كليك كنيد«

- اسامي شركت هاي آزمايشگاهي تائيد صلاحيت شده (مورخ 1396/11/15)

-مدارك مورد نياز جهت صدور گواهينامه خدمات آزمايشگاهي

-تمديد اعتبار پروانه‌هاي اشتغال به‌كار آزمايشگاهي تا پايان اسفند ماه 1394

-دستورالعمل جديد خدمات آزمايشگاهي (مورخ 1391/09/11)

 

 

  • شركتهاي كنترل بازرسي:

- دستورالعمل شركتهاي كنترل بازرسي
-  مدارك مورد نياز جهت صدور، تمديد  وحذف گواهينامه كنترل بازرسي

طراحی سایت