| 09 آبان 1399


تاريخچه

                                                  ثبت مسابقات 
                                                                          ثبت شكايات 
                                                                                 قوانين و ضوابط ايران | قوانين وضوابط ساير كشورها  
                                    ضوابط و مقررات مسابقه معماري   |   مقالات و پروژه هاي پژوهشي   |   معرفي كتب  
                                                                                                           
 تماس با ما   

تاريخچه تشكيل دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي

فعاليت هاي اهالي حرفه قبل از آغاز فعاليت تشكيل دبيرخانه دائمي

فعاليت اهالي حرفه و دانشگاه براي ساماندهي مسابقات :

- مشاوره خصوصي اشخاصي كه دغدغه موضوع را داشتند به مسابقات بصورت پراكنده

- تشكيل كارگروهي درسازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

- جلساتي در دانشگاه تهران (دانشكده هنرهاي زيبا در خصوص چرا و چگئونگي مسابقات در ايران)

- مطالعات و پژوهش هاي پراكنده در اين خصوص بصورت آكادميك و انتشار يافته در نشريات و رسانه ها

-تدوين راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران (نشريه 240) و آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي مصوب 1381 شوراي انقلاب فرهنگي

فعاليت تشكيل دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي در وزارت راه و شهرسازي به استناد آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي مصوب 1381 شوراي انقلاب فرهنگي

پس از انتصاب جناب آقاي دكتر حامد مظاهريان به سمت معاون وزير در حوزه مسكن و ساختمان در اواخر سال 1392 اين دغدغه به همراه ايشان به وزارتخانه وارد شد و مراتب طي نامه شماره 10843/400 مورخ 5/3/1393 به آقاي دكتر آخوندي، مقام عالي وزارت منتقل شد و ايشان با تشكيل دبيرخانه موافقت فرمودند. سپس در خرداد ماه سال 1393 به دستور آقاي دكتر مظاهريان به آقاي علي خدادادي معمار و از نيروهاي وزارتخانه، وظيفه تشكيل دبيرخانه محول گرديد كه قرار شد كه كميته مشورتي با حضور اهالي حرفه تشكيل و كارهاي مقدماتي صورت پذيرد.

پس از انجام مقدمات تشكيل دبيرخانه دائمي طي نامه شماره 400/520321 مورخ 24 12/1393 كارهاي صورت پذيرفته درمعاونت مسكن و ساختمان و اعلان حضور دبيرخانه به استحضار مقام عالي وزارت رسيد و ايشان در بازگشت به نامه مذكور طي هامش نامه شماره 01/110/68863 مورخ 25/12/1393 اعلام فرمودند : "جناب آقاي دكتر مظاهريان موافقت مي شود، اقدام فرماييد"

سپس مقرر شد در روز 3 ارديبهشت سال 1394 همزمان با بزرگداشت شيخ بهايي و روز معمار اعلان رسمي آغاز به كار دبيرخانه در خانه وارتان واقع در خيابان طالقاني صورت پذيرد كه اين اعلام حضور و نحوه كار دبيرخانه دائمي در بيانيه آقاي مظاهريان در پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي در 29 فروردين 1394 (شناسه خبر 6311) بصورت رسمي منعكس گرديد.

در مسير تشكيل دبيرخانه از ضوابط ومصوباتي كه به تثبيت دبيرخانه دائمي كمك شاياني نمود مي توان به آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي (مصوب20/12/1381شوراي انقلاب فرهنگي ) و همچنين دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماري وشهرسازي (مصوب 31/01/1394شورايعالي شهرسازي و معماري) اشاره نمود.

سپس باحضور آقاي دكتر آخوندي (مقام عالي وزارت)، دكتر مظاهريان (معاون مسكن و ساختمان) دكتر حناچي(معاون معماري و شهرسازي)، دكتر ايزدي (معاون وزير) و اهالي حرفه و دانشگاه در خانه وارتان (خانه معماري و گفتمان شهر) ، شروع رسمي دبيرخانه دائمي در معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعلام گرديد.