28 مهر 1400

English | 

 

 داده هاي آماري مربوط به شرح قرارداد معاملات واحدهاي مسكوني آپارتماني در سراسر كشور(قيمت = هزارريال)

 

 

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1399                
1398
 1397      
1396
1395 
1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389

 

توجه: كليه داده هاي آماري فوق بدون هرگونه پردازشي از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور(متعلق به وزارت صنعت،معدن وتجارت - اتاق اصناف ايران) دريافت گرديده است. ورود اطلاعات در سامانه مذكور نيز از طريق دفاتر مشاورين املاك سراسر كشور صورت مي گيرد .لذا اين وزارتخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال تائيد/عدم تائيد آنها ندارد.