| 26 خرداد 1400

 

 

 هجدهمين همايش

 سياست­هاي توسعه مسكن در ايران

   زمان : 7 و 8 مهرماه 1397

مكان: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 
 
 روز اول- شنبه(1397/07/07)
 

 افتتاحيه

 

 محور اول: برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار

 • مسكن در بازآفريني شهري
 • رويكرد محله محور در برنامه بازآفريني شهري
 • حفظ بافتهاي تاريخي و ارزشمند در بازآفريني شهري
 • مدل هاي تامين مسكن گروه هاي كم درآمد شهري

 رئيس پانل: آقاي مهندس هوشنگ عشايري- مديرعامل شركت بازآفريني شهري

 سخنران اصلي:

 اعضاي پانل:

 1. آقاي مهندس حق شناس- معاون امور شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 2. آقاي دكتر مجيد روستا- عضو هيأت مديره شركت بازآفريني شهري ايران
 3. آقاي علي خاني- سازمان نوسازي شهري تهران(فايل پاورپوينت مورد ارائه)
 4. آقاي عرفانيان جم- نماينده بخش خصوصي
 5. آقاي مهندس برزگر- رئيس كانون سراسرس انبوه سازان
 6. آقاي جمشيد گراوند- پژوهشگر اجتماعي
 7. آقاي دكتر مشتاق گوهري- مديركل دفتر طرح ريزي شهري و طرحهاي توسعه و عمران
 8. آقاي يزداني- پژوهشگر (فايل پاورپوينت مورد ارائه)
 9. آقاي مختاري- نماينده استارت آپ
 10. آقاي مهندس علمداري- بانك مسكن                     

محور دوم: توسعه سكونتگاههاي شهري؛ شهر جديد، شهرك سازي و توسعه شهرهاي كنوني

 • بازنگري در سياستهاي مديريت زمين
 • نسل نوين شهرهاي جديد هوشمند
 • شهرك سازي، پيامدها، بايد ها و نبايد ها

 رئيس پانل: آقاي مهندس حبيب اله طاهرخاني- مديرعامل شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد

 سخنرانان اصلي: 

 • نماینده مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش
 • آقاي دکتر صادق اکبری- عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد (فايل پاورپوينت مورد ارائه)

اعضاي پانل:

 1. آقاي مهندس روانفر - عضو هیت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید
 2. آقاي دكتر احمد خليلي- عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت(فايل پاورپوينت مورد ارائه)
 3. آقاي مهندس حمزه ای – مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی
 4. آقاي دكتر جيمز پيك معاون بخش برنامه ريزي راهبردي شركت Space group كره.
 
 روز دوم- يكشنبه (1397/07/08)
 

محور سوم: سياستهاي توسعه و تامين مسكن روستايي 

 • نظام برنامه ريزي مسكن و بافت روستايي
 • راهبردهاي طراحي براي ساخت مسكن روستايي
 • ارتقاء سكونت پذيري روستاها
 • مسكن معيشت محور
 • معماري بومي روستايي

:رئيس پانلآقاي مهندس تابش- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي  

 

سخنرانان : 

اعضاي پانل:

 1. دكتر سرتيپي پور- مشاور حوزه بازسازي مسكن روستايي
 

 محور چهارم: روش هاي نوين تأمين مالي مسكن 

 • معرفي و ترويج ابزارهاي تامين مالي مسكن 
 • الزامات خرد وكلان اقتصادي براي استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي
 • بسترهاي قانوني لازم براي افزايش كاركرد ابزارهاي تامين مالي مسكن

 رئيس پانل: : جناب آقاي رحيمي اناركي- مديرعامل بانك مسكن (فايل پاورپويت مورد ارائه)

 سخنرانان اصلي:

 اعضاي پانل:
 1. آقاي دكتر بت شكن- مشاور وزير در امور پولي و بانكي(فايل پاورپويت مورد ارائه)
 2. آقاي دكتر دهقان دهنوي- عضو هيات مديره بانك مسكن(فايل پاورپويت مورد ارائه)
 3. آقاي دكتر فاضليان- مديرعامل شركت تامين سرمايه بانك مسكن(فايل پاورپويت مورد ارائه)
 4. آقاي دكتر اكرمي- اداره بررسي ها وسياستهاي اقتصادي بانك مركزي(فايل پاورپوينت مورد ارائه)
 

 محور پنجم: شهرهاي زيست پذير

 • معيارهاي جهاني و بومي شهر زيست پذير
 • بومي سازي و طراحي واحدهاي مسكوني پايدار
 • طرحهاي توسعه شهري و روستايي
 • اقتصاد در شهر زيست پذير 

 رئيس پانل: آقاي دكتر محمد سعيد ايزدي- معاون شهرسازي و معماري

 سخنرانان اصلي: 

 اعضاي پانل:

 1. آقاي دكتر بندرآباد- استاد دانشگاه
 2. آقاي دكتر  احمديان- استاد دانشگاه​(فايل پاورپويت مورد ارائه)

 

 اختتاميه

 •  قرائت بيانيه پاياني همايش توسط آقاي مهندس چگني مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(متن بيانيه)

كارگاه هاي هجدهمين همايش سياست­هاي توسعه مسكن در ايران

روز اول- شنبه(1397/07/07)
 
كارگاه اول: آشنايي با ماليات هاي بخش مسكن

مجري:معاونت مسكن و ساختمان

  سخنرانان اصلي: 

 • خانم مهندس نرگس رزبان- رئيس گروه اقتصاد دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(فايل پاورپوينت مورد ارائه)
 • آقاي مهندس عبدي- معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي 
كارگاه دوم: نقش سياست ملي شهري در فرايند توسعه شهري(National Urban Policy)

مجري :دفتر هبيتات، دبيرخانه اسكان بشر

 رياست كارگاه :  آقای سیامک مقدم 

 سخنرانان اصلي: 

روز دوم- يكشنبه (1397/07/08)
 
كارگاه سوم: تدوين برنامه توسعه محله اي، نمونه موردي محله نعمت آباد

مجري: سازمان نوسازي شهر تهران

  سخنران اصلي: خانم مهندس سيما ودودي(فايل پاورپويت مورد ارائه)

كارگاه چهارم:  توسعه بازارگاه هاي الكترونيك بخش مسكن و ساختمان

مجريان: شركت هاي توسعه كارآفريني بانك مسكن، آلونك، كيليد، ايران فايل، شيپور، ديوار

 سخنرانان اصلي:  

كارگاه پنجم:  نقش شهروندسپاري در اقتصاد مسكن

مجري:شهرداري مشهد (فايل پاورپويت مورد ارائه)

 سخنرانان اصلي:  

 • آقاي مهندس آل شيخ- معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري مشهد
 • آقاي مهندس رجائيان- مديرعامل سازمان فاوا شهرداري مشهد
 • خانم مهندس عرب احمدي- مديركل امور شهرسازي شهرداري مشهد
كارگاه ششم: تحليل و پيش بيني بازار مسكن 

مجري: معاونت مسكن و ساختمان

 سخنرانان اصلي: