28 مهر 1400

English | 

زلزله کرمانشاه - سر پل ذهاب از منظر اجتماعی


شامگاه بیست و یکم آبان ماه سال جاری، زلزله ­ای مرگبار در مدت کوتاهی شرایط زندگی ساکنان شهرهای از استان کرمانشاه را دگرگون کرد، به گونه ای که از بسیاری خانه­ های پر از شادی کودکان و خنده پدربزرگها جز خاک و آوار و مرگ باقی نماند... 

زلزله در منطقه ای اتفاق افتاد و ویرانه ساخت که یکبار هم در سالهای جنگ ایران و عراق ویران شده بود. اما مردم کم کم خانه هایشان را ساخته بودند و زندگی را از سر گرفته بودند که دوباره همه چیز ویران شد.

براساس آنچه از نزدیک شاهد بودیم می شد به سادگی احساس طرد شدگی و محرومیت را در چهره مردم مشاهده کرد.

پس از این واقعه، بلافاصله پژوهشگران بخش های پژوهشی در تخصص های گوناگون از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دستور وزیر راه و شهرسازی در مناطق زلزله زده حضور پیدا کردند و از نزدیک وضعیت ساختمان ها، مسکن مهرها، وضعیت شهرسازی و معماری، راه ها ، خدمات رسانی، لرزه نگاری، مباحث مربوط به خاک، بتن، سازه، مدیریت بحران و مسائل اجتماعی و فرهنگی زلزله زدگان را مشاهده کردند سپس یافته ها خود را علاوه بر اینکه برای طرح، بحث و در نهایت تصمیم گیری و ارائه راهکار در مجامع تخصصی جمع آوری نمودند  طی دو مرحله نشست به ارائه و تشریح آنها پرداختند. 


منبع:

گزارش بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار از زلزله کرمانشاه - سرپل ذهاب