28 مهر 1400

English | 


اهمیت راه در شهرسازی
شبکه های اصلی ارتباطی، مهم ترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهند زیرا درصد زیادی از سطح شهرها به این فضاها اختصاص یافته است، مهم ترین عنصر اصلی شکل شهر هستند، محل اتصال و ارتباط فضاها با فعالیتهای شهری به یکدیگر می باشند، نماد فرهنگی اند و بالاخره مهم ترین ابزار طراحی شهری به شمار می آیند.

 

راه عاملی است که به طور کامل با استفاده از آن، حرکت امکان پذیر می شود. از این رو راه ممکن است خیابان، جاده و یا خطوط راه آهن باشد. این عوامل اهمیت ویژه ای دارند بسیاری از مردم هنگامی که در شهر حرکت می کنند، آن را می بینند و در امتداد راه است که عوامل محیطی گوناگون قرار می گیرند و با یکدیگر بستگی و ارتباط می یابند.
مسیرها در ذهن شهروندان نه تنها خطوطی هستند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را امکان پذیر می سازند، بلکه فضاهایی را تصویر می کنند که به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود جای می دهند. به ویژه اینکه عمده ترین سهم را نسبت به سایر فضاهای شهری به خود اختصاص می دهند. بر این مبنا دیگر نمی توان آنها را معبر یعنی محل عبور لقب داد. این فضاها مسیرهایی هستند که در ذهن شهروندان با حس و حال و وقایع مختلف عجین شده ا
ند. این  مسیرها به صورت انواع خیابان های  شهری، عبوری، محلی، بولوارها، کوچه ها، بن بست ها و پیاده راهها در سطح شهر عینیت می یابند. راه ها یا شبکه ای که جهت حرکت را به طور معمول یا بالقوه در مجتمع های شهری به وجود می آورند موثرترین وسیله ای هستند که بر اساس آن می توان مجموعه پیوسته شهر را به نظام درآورد. 

راه های اصلی باید کیفیت خاص خود را داشته باشند تا آن ها را از اطراف خود متمایز کند. این تمایزات ممکن است با تمرکز پاره ای فعالیتها در امتداد راه، کیفیتی فضایی که خصوصیات مشخص داشته باشد، جنس خاصی که مصالح مورد استفاده در کف خیابان ها و نمای ساختمان ها می تواند واجد باشد، نوع چراغ ها و عوامل موثر در روشنایی شهر، صدایی که به حواس خوش آید و یا باغ کاری، درخت کاری و گل کاری های جالب حاصل آید. همچنین ایجاد کیفیتی در راه که «تکرار» می شود. همچنین در نظر گرفتن کیفیت جنبشی راه(احساس اینکه ناظر در مسیر آن در حرکت است) از دیگر ویژگیهایی است که در طرح راهها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگیها باید چنان در راهها به وجود آید که به آنان پیوستگی دهد. اگر یک یا چند ویژگی در امتداد راه وجود داشته باشد راه مانند عاملی پیوسته و وحدت یافته به دید می آید. به عنوان نمونه خیابان ولی عصر، طولانی ترین خیابان تهران و خاورمیانه است  طول این خیابان ۲۵ کیلومتر است که از میدان راه آهن شروع شده و به میدان تجریش ختم می شود. وجود پارک های بزرگ ملت و ساعی در حاشیه ی آن و عناصری همچون پیاده رو، جوی بزرگ آب و حدود یازده هزار چنار در دو طرف آن، موجب شده است تا بسیاری تهران را با خیابان ولیعصر در ذهن تصویر نمایند.

از خیابان های با کیفیت خاص در جهان به عنوان نمونه می توان به بلوار عریض «شانزه لیزه» در شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه اشاره کرد که با طول کمتر از دو کیلومتر از معروف ترین و لوکس ترین خیابان های دنیاست و همه روزه بازدیدکنندگان زیادی از سراسر دنیا به این خیابان می آیند و از مراکز تجاری و فروشگاههای گران قیمت آن دیدن می کنند.

 

 

 


برگرفته از:

بحرینی، حسین،(۱۳۸۲)،فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم.

پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری(۱۳۹۴)، چاپ هفتم، انتشارات شهیدی.

کوین لینچ، شکل خوب شهر(۱۳۸۵)، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

کوین لینچ، حس شهر و طرح شهر(۱۳۸۵)، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
داوری نژاد و محمدرضا مبهوت،(۱۳۹۲) شناخت فضای شهری، چاپ نخست، انتشارات طحان.