28 مهر 1400

English | 

تاريخچه تشكيل ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهر سازي

تشكيل حكومت ديني نقطه تبلور آمال يك جامعه متدين است كه مي تواند با اهتمام بر تربيت نسل هايي داراي باورها و اعتقادات مذهبي تضميني باشد بر تداوم حكومت اسلامي لذا از وظايف مشخص و مبرهن دستگاههاي اجرايي دولت كه بازوي اجرايي حكومت اسلاميست و لازم است برآن اهتمام ورزد،بر پايي نماز است.
يكي از مهمترين وظايف حكومت و حق بزرگي كه مردم بر گردن حكومت دارند حق رشد فضيلت ها و پيشرفت در زمينه معنويات است و اين مطلب مهمي است كه بايد برايش برنامه ريزي و فكر شود.
ودر ميان مجموعه وظايف خطيري كه خداوند در قرآن با استقرار حاكميت الهي در نقطه اي از زمين بر دوش مومنان و بندگان زبده قرار داده است، اقامه نماز است كه در صدر امور قرارگرفته، اگر بر پا داشتن نماز در ميان مردم نقش بنيادي نمي داشت و همچون پايه استواري براي پيشبرد هدفهاي بزرگ نظام اسلامي به شمار نمي رفت،چنين تاكيد بليغي بر اهميت نماز نمي شد . لذا حقيقت آن است كه نماز با نقش عظيم تربيتي، با تاثير شگرف در ايجاد آرامش و سكينه قلبي مومنان،با دميدن روح توكل وتقوا و اخلاص در نمازگزار كه موجب دوري او و ديگران از گناه است و با درسهاي معرفتي گوناگون كه در الفاظ و اذكار آن نهفته است بسيار بيش از يك وظيفه شخصي و در واقع داراي نقش كليدي در اداره فرد و جامعه است لذاستاد اقامه نماز وزارت راه و شهر سازي از سال 1373 فعاليت خود را در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ نماز آغاز نموده ستاد اقامه نماز وزارتخانه متبوع داراي 14 دفتر در 14 سازمان و شركت تابعه و داراي 32 دفتر در 32 اداره كل راه وشهر سازي استانها مي باشد.

راهبردهاي استراتژيك 


1- تدوين برنامه راهبردي (سند پيش رو)
اهداف
- تصويب اهداف، چشم انداز و راهبردهاي نمازدر حوزه وزارت راه و شهرسازي
- تدوين و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و سنواتي و ارائه به شورا1
- دستيابي به چهارچوبي براي مديريت و برنامه ريزي
2- برنامه ريزي براي نهادينه شدن نماز در دستوركار سازمان ها و شركت هاي تابعه
اهداف
- تعامل مستمر و موثر با ساير سازمان ها و شركت هاي تابعه به منظور شناسايي و بهره گيري از ظرفيت آنها
- ارائه برنامه جهت برگزاري جلسات مسئولين محترم ستاد هاي اقامه نماز در سازمان ها و شركت هاي تابعه جلسات شوراي اقامه نماز مي بايست به صورت مستمر و منظم حداقل هر2 ماه يك بار تشكيل گردد.
- ارائه برنامه جهت برگزاري جلسات دبيران شوراي فرهنگي هر2 هفته يك بار در ستاد وزارتخانه تشكيل مي گردد .
- غني سازي محتواي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي، با مفاهيم انسان ساز و تعالي بخش اقامه نماز
- آسيب شناسي و رصد وضع موجود
- ترسيم چالش ها و فرصت هاي پيش روي ستاد
فرم نمونه
رديف تاريخ محل برگزاري ساعت
1 3/2/96 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي 30/9
2 4/4/96 سازمان بنادر و دريا نوردي 30/9
3 5/6/96 شركت عمران و بهسازي 30/9
4 7/8/96 شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل 30/9
5 3/10/96 شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) 30/9
6 6/12/96 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 30/9
3- نماز در سفر
اهداف
- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي استفاده بهينه از مساجد، نمازخانه ها و سكو و ساير امكانات براي برگزاري مراسم عبادي نماز در سفر
- مراعات شدن وقت نماز مسافرين .
- جهت اقامه نماز مسافران
4- حركت همگام به فناوري روز
اهداف
- با توجه به سرعت روز افزون و گسترش تكنولوژي و نفوذ ابزارهاي الكترنيكي در زندگي روزمره حركت همگام و هم آهنگ با فناوري روز دنيا الزاميست.
- استفاده مناسب و بهينه از منابع، تجهيزات و فناوري هاي نوين
- بهره گيري از ظرفيت هاي شبكه ارتباطي و فناوري هاي نوين اطلاعاتي - ارتباطي براي توسعه تعاملات واحدها
5- آموزش
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي متوليان امر نماز با موضوعات مختلف
- برگزاري كلاس هاي آموزشي براي مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
- برگزاري دوره آموزشي متناسب با نياز كاركنان در باب نماز
- آموزش روحانيون ائمه جماعت
الف:كاركنان آموزش (مدت دوره به طور متوسط 28 ساعت به صورت مجازي و حضوري )
اهداف
- تدوين و اجراي دوره آموزشي به منظور ارتقاء دانش و بينش در مورد نماز و فلسفه و راز و رمز آن
- آموزش كاركنان اهداف دوره:
- ارتقاي آگاهي و انگيزش كاركنان جهت مشاركت فعال در ترويج فرهنگ اقامه نماز
- تهيه و اجراي طرح جامع آموزش نماز ( قرائت، احكام و... )
- آموزش مستمر كوتاه بين دو نماز به نمازگزاران
ب: آموزش فعالان اجراي نماز ويژه دبيران و رابطين (مدت دوره بطور متوسط18 ساعت به صورت حضوري)
اهداف
- آشنايي بيشتر با جايگاه نماز در معارف اسلامي
- آشنايي با مهارت هاي عمومي مورد نياز در حوزه اجرايي ستاد
- افزايش كارآيي فعالان اجرايي نماز در راستاي اهداف
- ايجاد آمادگي لازم براي شركت در دوره هاي تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت
ج: آموزش مديران (مدت دوره بطور متوسط8 ساعت به صورت حضوري )
اهداف
- مشاركت دادن مديران دستگاه براي تصميم سازي و تصميم گيري در برنامه هاي اقامه نماز
- جلب مشاركت فعال و موثر مديران در توسعه فرهنگ اقامه نماز
- آموزش مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
- آموزش جهت اصول و مهارت هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
- ايجاد حساسيت بين مديران و كاركنان نسبت به امر نماز

بند د: آموزش روحانيون ائمه جماعات (مدت دوره بطور متوسط24ساعت)
اهداف
- آشنايي با اصول مديريت مشاهده روش هاي مختلف تعليم و تربيت و روانشناسي تربيتي
- آگاهي لازم نسبت به مسائل سياسي اجتماعي روز كشور و دنيا
- استفاده اثر بخش از امام جماعت توانمند و مجرب
6- ارائه محصولات فرهنگي
اهداف
- افزايش اعتقادات فردي و اجتماعي و تبديل به باورهاي دروني افراد
- تقويت ارتباط انسان با خدا با روش هاي گوناگون
- لذت بخش كردن اقامه نماز در مسيرزندگي
گام هاي دستيابي به هدف
- به كاربردن احاديث با موضوع نمازدر مكان هاي پرتردد و بهره گيري از احاديث و سخنان پيامبرو ائمه اطهار
- بهره گيري از كلام خدا، قرآن مجيد به ويژه آيات مربوط به نماز
- بهره گيري از اسناد بالادستي و در الويت آن بيانات و فرمايشات مقام معظم رهبري
- جمع آوري روايات درخصوص تفاوت درجه ارزش نماز جماعت با نماز فرادا ونشرو ارائه آن به همكاران در قالب كتاب، مقاله و...
- بررسي وضعيت عبادت و نماز در ساير اديان و ارائه آن به همكاران در قالب كتاب، مقاله و...
- برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري با موضوعات نماز
- پذيرايي متناسب در اعياد، ارتحال ها، مراسم مذهبي در نمازخانه
- برگزاري تورهاي ويژه سياحتي، زيارتي ( قم، مشهد، عتبات عاليات، مكه و مدينه ) ويژه شركت كنندگان در فريضه نماز جماعت
7- توسعه زير ساخت
اهداف
- طرح مكانيابي مساجد در شهرهاي جديد و مسجد جامع در مركز حقيقي شهر قرارگرفته و ساخته شود.
- واگذاري و آماده سازي زمين مورد نياز جهت احداث مساجد در شهرهاي قديم و جديد و شهرك هاي مسكوني و طرح مسكن
- استفاده از الگوي ساخت، تعمير و زيبا سازي مساجد و نمازخانه ها
- اجراي طرح استانداردهاي مساجد و نمازخانه ها
- مجوز ساخت انبوه سازان در نقشه ارائه شده براساس پيش بيني مسجد و نمازخانه صادر شود.
- احداث مسجد و نمازخانه در ايستگاه هاي قطار، مترو و فرودگاه در شهركي كه طراحي مي كنيم ( شهرك بدون مسجد معني ندارد )
- احداث و توسعه مساجد يا نمازخانه ها در فرودگاه هاي كشور متناسب با ظرفيت متناسب مسافران، نواحي راه آهن، بنادر، پايانه ها، مجتمع هاي خدمات رفاهي و...
- احداث مسجد و نمازخانه مناسب در راه هاي موجود ترجيحا" در قالب مجتمع هاي خدمات رفاهي در بين راه ها
- ايجاد فضاي مناسب در داخل هواپيما براي اقامه نماز مسافران در پروازهاي با مسيرهاي طولاني
- در ميان جاده هاي بياباني مسجد به قدر كافي ساخته شود و در شهرهاي سرراه در همه 24 ساعت مسجد باز و آماده وجود داشته باشد .
- وضوخانه و سرويس بهداشتي در جاي مناسب طراحي شود تا دسترسي به آن آسان باشد .
8- نگهداري، تعمير و تجهيز زير ساختها
اهداف
- تدوين و ابلاغ ضوابط اداره و تعمير نمازخانه هاي بين راهي به ويژه مجتمع هاي خدمات رفاهي
- ساماندهي امور مساجد و نمازخانه ها
- مناسب سازي و زيبا سازي مساجد و نمازخانه ها با بهره گيري از نمادهاي شبعه و اسلامي و ايراني
- استاندارد سازي فضا، امكانات و تجهيزات مورد نياز مساجد و نمازخانه ها
- احصاي كاركردهاي مساجدكشور ( صندوق پيشنهادات، هيات امنا، ائمه جماعات )
- بررسي اقلام مورد نياز مساجد و نمازخانه ها
- آراستگي شايسته فضاي دروني مساجد و نمازخانه ها
- سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب
- بهداشت، نظافت نمازخانه، مسجد و وضوخانه
9- نظارت
اهداف
- تهيه بخشنامه و دستورالعمل جهت نظارت بر مساجد و نمازخانه ها و سكوهاي نماز
- نظارت منظم بر مساجد و نمازخانه هاي بين راهي
10- برگزاری مسابقه فرهنگی
اهداف
- رونق روز افزون نماز خواني از طريق فعاليتهاي فرهنگي و هنري جذاب و مرتبط
- ترويج كتابخاني
- نقاشي ويژه كودكان و نوجوانان
- گلبانگ محمد اذان فرزندان كاركنان

11- تقدير و تجليل از فعالان نماز
اهداف
- شناسايي و معرفي الگوهايي از بين گرو ه ها مروج نماز
- فرهنگ سازي و تشويق به فعاليت در زمينه ترويج فرهنگ نوراني نماز
- توسعه و تقويت افراد در جهت توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
- توانمند سازي والدين نسبت به ترويج فرهنگ نماز در خانواده
- تربيت مبلغين موثر جهت آموزش هاي اثر بخش
12- نظام جامع ارزيابي و آماري نماز
اهداف
- نظام جامع ارزيابي با عرض معيار ها و شاخص هاي مرتبط با آن ها، راهنمايي مناسبي براي فعاليت منسجم و يكپارچه اي را در توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در حيطه ي مسئوليت خودسازمان دهي مي نمايد، همچنين مبناي مناسبي براي ارزيابي از فعاليت هاي خود به مديرن ارائه مي نمايد و در مجموع ساختار مطلوب فعاليت هاي مربوط به نماز را معرفي ميكند.

- ارتقاي كارائي و اثر بخشي برنامه هاي مريوط به نماز
- ايجاد فضاي لازم براي ثبت و انتقال تجارب
- شفافيت در انجام ارزيابي و اعلام نتايج
- توسعه و گسترش همكاري ها
- ارائه مدل راهنما براي اهتمام بيشتر بر توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
13- جشن تكليف (عبادت)
اهداف
- ماندگار كردن جشن عبادت به عنوان شروع تكليف الهي و ترويج و توسعه فرهنگ نماز ميان نوجوانان
- مكاتبه با تمام سازمان ها و شركت هاي تابعه و ادارات كل جهت برگزاري جشن
- اطلاع رساني در سازمان جهت معرفي فرزندان كارمندان
- برگزاري جشن عبادت
- مد نظر گرفتن هداياي ويژه (تهيه چادر و سجاده و قرآن براي مكلفين )
14- تمهيدات ايام سفر
اهداف
- جلوه نماز در كليه مراحل و شئونات و موقعيتهاي زندگي از جمله سفر
- آسايش و آرامش متدينين از اداي به موقع فرايض ديني
- نصب تابلوهاي حد ترخص (در مبادي ورودي مراكز استانها و شهرهاي بزرگ)
15- استفاده از پتانسيل نشريات و تبليغ:
اهداف
- انتشار مطالب و آگاه نمودن جامعه هدف در مورد نماز وفلسفه راز و رمز آن
- ساماندهي و تهيه كليپ با موضوع نماز در سفر

جامعه هدف
1- مجموعه كاركنان و خانواده شاغلين در ستاد وزارت راه وشهر سازي
2- مجموعه كاركنان و خانواده شاغل در سازمانها و شركتهاي زير مجموعه و وابسته به وزارت راه و شهرسازي
3- شاغلين شركتهاي فني و خدماتي طرف قرارداد
4- رانندگان شاغل در حوزه حمل ونقل جاده اي
5- مسافرين جاده اي
6- مسافرين ريلي
7- مسافرين هوايي
8- مسافرين دريايي
9- ساكنين شهر هاي جديد
برآورد جامعه هدف
بطور مستقيم 200 هزار نفر
غير مستقيم: كل جمعيت كشور

رسالت ستاد :
- ترويج و توسعه فرهنگ نماز در بدنه وزارت راه وشهرسازي .
- شناسايي زمينه ها ، ضرورت ها و ظرفيت هاي جامعه هدف در ارتباط با نماز .
- توليد فكر ، تصميم و برنامه در جهت تحقق اهداف مورد نظر .
- حمايت و پشتيباني معنوي از فعاليت هاي مرتبط با ترويج و توسعه فرهنگ نماز .
- برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي فعاليت دستگاه هاي اجرايي در امر اقامه نماز .
- ارزيابي مستمر وضعيت اقامه نماز در جامعه هدف و ارائه نتايج آن به ستاد اقامه نماز كشور .

فعاليت ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازي برپايه موارد زير استوار است :
الف : نص صريح قرآن كريم :
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزكوة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر (آيه 41 سوره حج )
وقتي قرآن كريم ، اولين نشانه حكومت صالحان را اقامه نماز مي داند ، جاي هيچ ابهامي نيست كه برنامه ريزي براي اقامه آن ، وظيفه حكومت است كه نياز به بسيج امكانات و توانمندي هاي لازم براي رسيدن به اهداف نماز دارد .
ب :طرح جامع اقامه نماز :
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخه 4/5/84 به منظور توسعه و تعميق باورها ، ارزش ها ، نگرش ها و استقرار نظام هاي نرم افزاري و سخت افزاري و نظام هاي مديريت عالي و بهبود و اصلاح امر اقامه نماز در كشور مبتني بر سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري ، طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز را تصويب نمود .
ج : آيين نامه ترويج وتوسعه فرهنگ نماز
تصويب نامه هيات وزيران :
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/12/1375 بنا به پيشنهاد ستاد اقامه نماز وبا عنايت به توصيه هاي مقام معظم رهبري ، آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز را در 20 ماده و 3 تبصره تصويب وبه كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسركشور ابلاغ نموده ، ضمنا" هيات وزيران درجلسه مورخه 29/10/1381 بنا به پيشنهاد مجدد ستاد اقامه نماز دوازده بند اصلاحيه را از تصويب اعضاء گذراند و اصلاح و اضافه نمودن 2 بند به آئين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز مصوبه هيات وزيران مورخ 16/6/1393

آموزش
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي متوليان امر نماز با موضوعات مختلف
- برگزاري كلاس هاي آموزشي براي مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
- برگزاري دوره آموزشي متناسب با نياز كاركنان در باب نماز
- آموزش روحانيون ائمه جماعت
الف:كاركنان آموزش (مدت دوره به طور متوسط 28 ساعت به صورت مجازي و حضوري )
اهداف
- تدوين و اجراي دوره آموزشي به منظور ارتقاء دانش و بينش در مورد نماز و فلسفه و راز و رمز آن
- آموزش كاركنان اهداف دوره:
- ارتقاي آگاهي و انگيزش كاركنان جهت مشاركت فعال در ترويج فرهنگ اقامه نماز
- تهيه و اجراي طرح جامع آموزش نماز ( قرائت، احكام و... )
- آموزش مستمر كوتاه بين دو نماز به نمازگزاران
ب: آموزش فعالان اجراي نماز ويژه دبيران و رابطين (مدت دوره بطور متوسط18 ساعت به صورت حضوري)
اهداف
- آشنايي بيشتر با جايگاه نماز در معارف اسلامي
- آشنايي با مهارت هاي عمومي مورد نياز در حوزه اجرايي ستاد
- افزايش كارآيي فعالان اجرايي نماز در راستاي اهداف
- ايجاد آمادگي لازم براي شركت در دوره هاي تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت
- تهيه گواهينامه پايان دوره به شركت كنندگان
ج: آموزش مديران (مدت دوره بطور متوسط8 ساعت به صورت حضوري )
اهداف
- مشاركت دادن مديران دستگاه براي تصميم سازي و تصميم گيري در برنامه هاي اقامه نماز
- جلب مشاركت فعال و موثر مديران در توسعه فرهنگ اقامه نماز
- آموزش مديران در باب ضرورت و اهميت نماز
- آموزش جهت اصول و مهارت هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
- ايجاد حساسيت بين مديران و كاركنان نسبت به امر نماز
بند د: آموزش روحانيون ائمه جماعات (مدت دوره بطور متوسط24ساعت)
اهداف
- آشنايي با اصول مديريت مشاهده روش هاي مختلف تعليم و تربيت و روانشناسي تربيتي
- آگاهي لازم نسبت به مسائل سياسي اجتماعي روز كشور و دنيا
- استفاده اثر بخش از امام جماعت توانمند و مجرب