| 24 مرداد 1399

En

هادی خانیكی مطرح كرد: ضرورت حضور زنان برای توسعه متوازن در كشور/ تغییرات اجتماعی باعث تغییر نگاه به زنان می‌شود/ اهمیت نقش رسانه در ایجاد تحولات اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

هادی خانیكی مطرح كرد: ضرورت حضور زنان برای توسعه متوازن در كشور/ تغییرات اجتماعی باعث تغییر نگاه به زنان می‌شود/ اهمیت نقش رسانه در ایجاد تحولات اجتماعی

تاریخ انتشار: 1395/11/04|   بازدید: 783 |  print
دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) با بیان این مطلب كه قطعا حضور زنان برای توسعه متوازن در كشور امری مهم به شمار می‌رود گفت: فرهنگ بر روند بازنمایی تصویر زنان در رسانه مؤثر بوده و درعین‌حال رسانه به‌عنوان عرصه می‌تواند عامل دیده‌شدن تحولات در نگاه به زنان در جامعه باشد.
 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هادی خانیكی در خصوص عملكرد رسانه‌ها در زمینه خانواده و بازنمایی هویت زنان بیان كرد:  نسبت جامعه و رسانه یك نسبت تعاملی و در پیوند با همدیگر است؛ یعنی اگر فرهنگ مسلط در رسانه بروز پیدا می‌كند به این معنا نیست كه رسانه نمی‌تواند بر حوزه‌های فرهنگی اثر بگذارد. به میزانی كه آگاهی نسبت به زنان بیشتر می‌شود و به میزانی كه سطح مشاركت زنان در جامعه بیشتر می‌شود، به همان میزان ارزش‌ها و هنجارهای مطرح درباره زنان هم تغییر می‌كند. باید ببینیم برای زن چه نقشی قائل هستیم، آیا برای زن فقط در خانواده نقش قائلیم یا فقط در اجتماع یا برای او نقش‌هایی قائل هستیم كه بخشی از آن در جامعه است و بخشی از آن در خانواده. با یك نگاه انتقادی می‌توانیم بگوییم كه نگاه انفعالی یا محافظه‌كارانه كه تغییرات را به رسمیت نمی‌شناسد، این است كه نوعی ساده‌گزینی كند و زن را فقط در خانواده ببیند، درحالی‌كه اگر این پارادوكس بین اجتماع و خانواده را برای حضور مؤثر زن در جامعه در نظر بگیریم؛ یعنی زنی كه مشاركت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد، به این معنا نیست كه در خانواده نقش ندارد؛ او وقتی در خانواده به‌عنوان مادر، همسر و دختر مؤثر است، می‌تواند در تحول‌بخشی به خانواده نیز مؤثر باشد.
  نظرات

نظری وجود ندارد.