28 مهر 1400

English | 

راهبردمشارکت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازي :

برنامه ریزی و تعیین استراتژی سیستم، درك بهتر نیازمندي هاي مشتریان و سایر طرف هاي ذینفع، شناسایی اهداف کیفیتی با توجه به دامنه خدمات دستگاه و نیز فرآیندهاي موجود در دستگاه می باشد بنحوی که طراحی، پیاده سازي و استقرار سیستم در همسویی کامل با اسناد بالادستی و خدمات مصوب دستگاه در راستای نقشه جامع دولت الکترونیک و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک باشد.

Loading
 • نظر شما در خصوص هریک از خدمات شناسه دار ستاد چیست؟

 • عالی خوب متوسط ضعیف
  *نظارت و ارزیابی ساخت و سازهای کشور
  *انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
  * تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری
  * تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
  * تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
  * صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
  * صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"
  * نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
  * نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  ارتقا سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی
  * ارتقا سطح دانش فنی - آزمون ورود به حرفه
  * ارتقا سطح دانش فنی-مدیریت و راهبری آزمون های تخصصی
  *تامین عکس و نقشه پایه
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری
  * تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  * تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
  * تهيه طرح‌هاي طراحی شهري
  * تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه
  *پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به تشکل ها در حوزه حمل ونقل
  *تامین منابع جنسی
  *ارائه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری
  *تدوین پیش نویس و ارائه شاخص های برنامه توسعه
  *صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی
  *ارائه تاییدیه صدور مجوز موقت خروج ماشین آلات و تجهیزات راهسازی کشور