| 30 مهر 1399

    

جلسه شوراي حمل ونقل استان کهگیلویه و بویراحمد در تاريخ 96/3/18 راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه  در دفترمدير كل راه وشهرسازي  استان با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز ودر ادامه پس از بحث وبررسي پيرامون موضوعات مختلف موارد ذيل الذكر  به تصويب  شوراي حمل ونقل استان رسيد:

1-مصوب گرديدجلسات شورا بصورت مستمر و بطور منظم هر ماه يك بار  در ادارات عضوء برگزار شود

2-مقرر گرديد بازديد مشتركي توسط اعضاي شوراي حمل ونقل از محل ساختمانهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج واقع در روستاي سر آبتاوه انجام ودر صورت تاييد وموافقت اعضا ء شوراي حمل ونقل پس از طي مراحل قانوني بعنوان شهرك راه وشهرسازي در صورت موافقت خريداري شود.

3-مصوب گرديد امكان دسترسي مستمر شهروندان به مديران وكاركنان دستگاههاي اجرايي براي پاسخگويي وارائه راهنماييهاي لازم در چهار چوب وظايف محوله انجام پذيرد.

4-مصوب گرديد مشكلات تطويل باند فرودگاه وجابجايي زندان ياسوج از طريق مديركل محترم راه وشهرسازي ورييس شوراي حمل ونقل استان بررسي و پيگيري شود.

5- مصوب گرديد  موضوع  مرز هوايي فرودگاه ياسوج از طريق  مدير كل راه وشهر سازي استان  ومسئولين استاني پيگيري واتخاذ تصميم شود.

6- مقرر گرديد مديريت محترم آزمايشگاه مكانيك خاك استان در قالب يك گزارش اجمالي( آموزش پاورپوينت)  مشكلات پروژه هاي عمراني را تهيه ودر جلسه اي  با حضور عوامل فني اداره كل راه وشهرسازي  واداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ارائه نمايند.

7-مصوب گرديد يك نسخه از  از آخرين نقاط حادثه خيز استان  كه در پايان سال 95 تهيه گرديده است رادر جلسه آينده شوراي توسط اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي ارائه گردد.

8-مقرر گرديد اداره كل هواشناسي ومديريت فرودگاه ياسوج تعاملات بيشتري با اداره كل راه وشهرسازي استان ورييس شوراي حمل ونقل استان در جهت رفع مشكلات احتمالي در حوزه هاي كاري داشته باشد.

           در پايان جلسه شوراي حمل ونقل راس ساعت 12ظهر باذكر صلوات بر محمد وال محمد پايان پذيرفت.