| 08 آبان 1399


جلسه شوراي حمل و نقل استان بوشهر با حضور علي بخش رستمي مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت راه و شهرسازي ، فرزاد رستمي رئيس شوراي حمل و نقل استان بوشهر و ديگر اعضاي شورا در سالن جلسات اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

علي‌بخش رستمي در جلسه شوراي حمل و نقل استان بوشهر كه در اداره ‌كل راه و شهرسازي برگزار شد با بيان اينكه همكاران در مجموعه راه و شهرسازي نزديك به ۵۰ درصد از خدمات اجتماعي كشور را پوشش داده‌اند،‌اظهار كرد: ضرورت دارد در اين مسير همه تلاش خود را براي جلب رضايت شهروندان به كار بندند.

وي افزود: تشكيل مديريت ارزيابي عملكرد در دل دستگاه‌هاي دولتي براي اين است كه دستگاه‌هاي دولتي به صورت سلسله مراتب موظف به پاسخگويي باشند.

مديركل دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه به گفته مقام عالي وزارت راه و شهرسازي تمام فعاليت‌ها از منابع و سرمايه‌هاي كشور هزينه مي شود، بيان كرد: بيش از ۵۶۰ نوع خدمت مختلف و نزديك به ۵۰ درصد از خدمات اجتماعي كشور از سوي همكاران در مجموعه وزارت راه و شهرسازي انجام مي‌شود.

رستمي با تأكيد بر اينكه شاخص‌هاي ارزيابي بايد بر اساس اقدامات، عملكردها و برنامه‌هاي جاري و با دقت بسيار تعيين شود، خاطرنشان كرد: تمام اقدامات و خدماتي كه در دستگاه‌ها به انجام مي‌رسد بايد مستند‌سازي شوند تا بر اساس آن بتوان برنامه‌ريزي و ارزيابي دقيق‌تري انجام داد.

وي با اشاره به اينكه حوزه مديريت عملكرد آينه‌دار سازمان است، گفت: اين حوزه بايد همچنان كه چون آينه اعمال و اقدامات همكاران را به آن‌ها يادآور شده و نقاط قوت و ضعفشان را نشان مي‌دهد؛ خدمات و تلاش‌هاي آن‌ها در راستاي توسعه و خدمتگزاري به كشور را نيز به نحوي شايسته و مطلوب منعكس كند.

گفتني است، اين جلسه با حضور علي بخش رستمي مديركل دفتر مديريت عملكرد وزارت راه و شهرسازي، مهندس فرزاد رستمي مديركل راه و شهرسازي و رئيس شوراي حمل و نقل استان بوشهر، ديگر مديران اعضا شوراي حمل و نقل و و مديران اين اداره‌كل برگزار شد و عملكرد دستگاه‌هاي مربوط به اين حوزه ها مورد بررسي و توجه قرار گرفت.