| 08 آبان 1399

سومین جلسه شورای حمل ونقل در دفتر مدیر کل راه وشهرسازی استان سيستان و بلوچستان واقع در شهر زاهدان در خصوص ارزیابی عملکرد وسلامت اداری راس ساعت 8:30 صبح با قرائت آیاتی از قرآن مجید برگزار شد ابتدا مدیر کل راه وشهرسازی ضمن خیر مقدم به آقای مهندس رستمی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد وحقوق شهروندی وآقای مهندس علیزاده معاونت محترم دفتر،هفته وحدت را تبریک گفتند،ایشان ضمن معرفی استان به عنوان پهناور ترین استان کشور،مواردی نظیر پدیده ماسه بادی،قاچاق سوخت وتردد اتباع بیگانه را از جمله مشکلاتی بر شمردند که منحصر بفرد بوده وتنها با همکاری وتعامل خوب اعضای شورای حمل  و  نقل روند رو به کاهش آن امکانپذیر است.

سپس مهندس رستمی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وحقوق شهروندی ضمن تبریک هفته وحدت سخنانشان را با قرائت آیه«والعصر،ان الانسان لفی خسر،الی الذین امنو وعملو الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوبالصبر»  سوگند به این زمان که آدمی در خسران است مگر آنهاکه ایمان آوردند وکارهای شایسته کردند ویکدیگر را به حق وصبر سفارش کردند، آغاز نمودند.ایشان ابتدا با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری به این نکته اشاره فرمودند که دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس آیین نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ومواد81و82 قانون مدیریت خدمات کشوری با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان،مدیریت وکارکنان،برنامه های سنجش وارزیابی عملکرد و افزايش میزان بهره وری را در واحدهای خود مورد اجرا گذاشته وضمن تهیه گزارش های نوبه ای ومنظم،نتایج حاصله را به سازمان برنامه وبودجه گزارش تا براین اساس ارزشیابی در ابعاد شاخصهای اختصاصی وعمومی صورت پذیرد و بدينوسيله با استقرار نظام پاسخگویی عملکرد نتایج به مراجع ذیصلاح ودیگر ذینفعان(مردم)به منظور رعایت حقوق شهروندی اعلام گرددوبا مرور مواد 91و92قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت اخذ رشوه وسوءاستفاده از هرگونه امتیاز،تسهیلات،هزینه و...در قبال انجام وظایف اداری،مدیران وسرپرستان بلافصل را مسئول نظارت وحفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله وپاسخگویی در این رابطه دانستند.عدم آگاهیوتوجه نسبت به رعایت قوانین ومقررات به عنوان دلیل اصلی بسیاری از تخلفات اداریاعلام وهمچنینبه نیاز مبرم شناسایی گلوگاههایفساد خیز ومراقبت از آنان وانتخاب وانتصاب بازرسان صادق وراستگو،سخت کوش،امانت دار،مطلع با سابقه خوب وآشنا به قوانین ومقررات وانجام بازرسی در مواردی که اصلاح فرآیند ها منجر به عدم بروز فساد نمی گردد اشاره گردید.

در ادامه ایشان ضمن اشاره به فرآیند تصویب،اصلاح وبازنگری قانون ارتقا سلامت اداری به تعریف فساد پرداختند وفساد رابه شرح ادامه  تعریف نمودند هر گونه فعل یا ترک فعل است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمداً وبا هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین ومقررات کشوری انجام پذیرد.

 ایشان یادآور شدند که سلامت اداری با حقوق شهروندی رابطه مستقیم دارد ولازمه توسعه وپیشرفت کشور است وبه جهت تبیین موضوع به معرفی سازمان شفافیت بین الملل(TI)وسازمان بین المللی سلامت اداری پرداختند واعلام کردند که در سال های اخیر این سازمان 167کشور عضو را از جهت موضوعات سلامت اداری مورد ارزیابی قرارداده ودر این بین کشورهای دانمارک،فنلاند،سوئد ونروژ بهترین وضعیت وکشورهای سومالی،افغانستان وکره شمالی دارای بدترین وضعیت بوده اند. پس از بررسی و آسیب شناسی " اطلاع از حقوق شهروندی" مهمترین عامل در بهبود وضعیت سلامت اداری كشورهاي پيشرو اعلام گرديد در واقع هر چه آشنایی شهروندان با حق وحقوقشان کمتر باشد سلامت اداری به خطر افتاده و لذا برای نیل به بهبود سلامت اداری ، وزارت راه وشهرسازی سامانه های گوناگون را به جهت افزايش آگاهي و حفظ حقوق شهروندان طراحی وبه مرحله اجرا واستفاده عموم گذاشته است که مهمترین آنها سامانه شهراه (سامانه مدیریت خدمات شهروندی وزارت راه وشهرسازی) می باشد. در این سامانه از مجموع 569خدمت ارائه شده وزارت راه وشهرسازی به مردم 91خدمت بارگزاری ودر حال سرویس دهی می باشد.

در انتهای صحبت های ایشان اطلاع رسانی در خصوص دیدارگاههای الکترونیکی از جمله سامانه شهراه،تشکیل کمیته سلامت اداریافزایش پاسخگویی به مردم،بررسی وآسیب شناسی مشکلات ارباب رجوع،شفافیت در ارتباط مردم ودولت وهمچنین توجه ویژه و اهتمام در جهت اجراي شعار امسال تعيين شده از سوي رهبرمعظم انقلاب" اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل" را از مهمترین مسائل بر شمردند واضافه نمودند که می بایست جهت خودکفایی گام های موثری برداریم واستان سیستان وبلوچستان از جمله استانها با ظرفیت بالااست که انشا الله با تلاش کارکنان دولت به عنوان خادمین مردم این ظرفیت های بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

سپس آقای مهندس علیزاده معاونت محترم دفتر ارزیابی عملکرد وحقوق شهروندان وزارت راه ضمن تاکید بر اهمیت بازرسی وارزیابی عملکرد صحيح و توجه به حقوق شهروندی، گزارشی در خصوص کسب رتبه های برتر وزارت راه وشهرسازی در جشنواره شهید رجایی در سالهای 92و94واقدامات صورت پذیرفته به جهت ارتقاء عملکرد وزارت متبوع در چارچوب نظام ارزیابی عملکرد وسلامت اداری ارائه نمودند ایشان ضمن اشاره به سامانه های مهم وزارتخانه از جمله شهراه،سامد و... خواستار رسیدگی دقیق وبه موقعبه درخواستهای واصله از سامانه های مذکور گردیدند. در انتها ایشان وظایف راه وشهرسازی را بسیار مهم دانسته ودر بحث شاخصهای عمومی قابل قیاس با دیگر دستگاه نبوده وتاکید کردند به جهت حجم بالای خدمات ارائه شده به ارباب رجوع، موضوعات ارزیابی عملکرد وسلامت اداری در جلسات آتي شورای حمل ونقل استان مطرح وپیگیری گردد.

 

اهم مصوبات جلسه:

1- گسترش فرهنگ سلامت اداری وآموزش های لازم به کارکنان

2- شناسایی حقوق شهروندی به عنوان یک اصل جهت بهبود عملکرد

3- شناسائی گلوگاههای فساد خیز هر دستگاه وگماردن بازرسان زبده ومطمئن

4- تعامل بانک مسكن و اداره کل راه وشهرسازی جهت سهولت در اخذ وام مسکن بافت های فرسوده با بهره 8 درصد

5- تعامل هر چه بیشتر اعضای شورای حمل ونقل جهت کاهش معضلات استان مانند ماسه بادی، قاچاق سوخت واتباع بیگانه

6-تلاش به جهت نگه داشت هموطنان روستائی با همکاری بنیاد مسکن، بهداشت و درمان وجهاد کشاورزی

7-تلاش وپیگیری جهت یافتن ظرفیت های بالقوه اقتصادی برای دستگاههای عضو وتبدیل آن به بالفعل

8- مقرر شد اقدامات لازم به منظور عضويت و استفاده از سامانه شهراه توسط زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي صورت پذيرد.

9-تلاش به منظور تبليغ سامانه مدیریت خدمات شهروندی وزارت راه وشهرسازی به جهت سهولت دسترسي ارباب رجوع خارج از مركز استان به خدمات وزارت راه و شهرسازي در ادارات كل و سازمان ها