28 مهر 1400

English | 

گالری عکس معاونت شهرسازی و معماری

 

بازدید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از استان یزد

 

بازدید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از استان یزد

 

بازدید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از استان خوزستان

 

بازدید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از استان خوزستان

 

 

بازدید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از استان اصفهان

 

 

آخرین تاریخ به روز رسانی: 4 تیر ماه 1399