01 بهمن 1397
En | 

مصوبات سال 1397

تاريخ مصوبه عنوان مصوبه
1397/08/28 تبیین سیاست‌های بازآفرینی شهری - ارتقای قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف
1397/08/28 طرح جامع شهر باغبهادران
1397/08/14 طراحی شهری رودخانه خرم آباد
1397/08/14  امکان سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس
1397/08/14 مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان
1397/08/14 مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر سرابله
1397/07/30 طرح جامع شهر اسکو
1397/07/30 طرح جامع شهر جدید سهند
1397/07/16 طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
1397/07/16 طرح جامع شهر ماکو
1397/07/02 مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر قزوین
1397/07/02 چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی
1397/07/02 مغایرت اساسی بویین زهرا - الحاق اراضی باغی به محدوده
1397/07/02 مغایرت اساسی مصوبه شورایعالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین
1397/06/19 ساماندهی محور شهری فرحزاد
1397/06/19 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشهد
1397/06/05 راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
1397/06/05 طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن
1397/06/05 مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود
1397/05/22 طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
1397/05/22 طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری
1397/05/08 مغایرت اساسی طرح جامع شهر بوشهر اصلاح ضوابط و معیارهای حریم نیروگاه اتمی بوشهر
1397/05/08 سامانه مدیریت فرایند کمیسیون ماده 5
1397/05/08 سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی
1397/04/25 مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد
1397/04/25 طرح جامع کلانشهر اهواز
1397/04/11 لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان مازندران
1397/04/11 مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپید رود (موجود) و توسعه آن سکونتگاه‌های کشور
1397/04/11 نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور
1397/03/28 اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری -2
1397/03/28 اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح های جامع شهری
1397/03/28 سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
1397/02/31 ايجاد شهرك‌هاي صنعتي غيردولتي واقع در حريم و محدوده شهرهاي استان تهران
1397/02/31 تشكيل كميته اعتلای معماري ايران
1397/02/31 فرايند بررسي طرح‌ها در كارگروه‌های امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها
1397/02/31 مغايرت اساسي طرح جامع شهر كرج - ساماندهي اراضي گلدشت
 1397/02/17 تدقيق طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي هرمزگان
1397/02/17 احداث فاز دوم بيمارستان شريعتي
1397/02/03 توسعه شهرك صنعتي بهارستان واقع در حريم شهرهاي كمالشهر و كرج
1397/02/03 حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران
 1397/01/20 ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها
1397/01/20 مغايرت اساسي طرح جامع شهر شيراز (الحاق 212 هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم)
1397/01/20 لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر نطنز 
1397/01/20 طرح جامع شهر مرند