| 09 آبان 1399

اعضاي كميته‌ فني يك شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

دبيرخانه شورايعالي (دبير كميته)

آقاي مهندس احمد نيكخواه نائینی

٢

وزارت راه و شهرسازي (حوزه راه)

آقاي مهندس مهدي شکرگزار

٣

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس رضا بياني

آقای مهندس اسدالله محتشمی

٤

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس محمدرضا جعفري مجد

آقاي مهندس ميثم نوروزيان

٥

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس عليرضا گشايشي

آقای مهندس محمدعلی عابدینی

٦

سازمان حفاظت محيط زيست

آقاي مهندس حميد هادي نيا

٧

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای مهندس عقیل بهراء

خانم مهندس زهرا نوروزي

٨

وزارت كشور

آقاي مهندس رحمان قربانيان

آقاي مهندس يعقوب آذرگشت

٩

وزارت ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس فرينوش همتي

خانم مهندس سارا بابایی

١٠

وزارت نيرو

آقاي مهندس مهدي منوچهري

١١

سازمان برنامه و بودجه

آقاي مهندس عباس رهبري مقدم

١٢

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقاي مهندس رضا اصلاني

١٣

سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

خانم مهندس فتحعليان

آقاي مهندس فتح اله فواد مرعشي

١٤

سازمان پدافند غيرعامل

آقاي دکتر سعید فرقانی

١٥ سازمان مدیریت بحران کشور

آقاي مهندس مرتضی حدیدیان

آقای مهندس اخوان

 

 

شرح وظایف کمیته فنی 1: بررسی طرح توسعه و عمران (جامع) شهرها و مغایرت اساسی طرح جامع شهرها (با جمعیت بیشتر از 50 هزار نفر) و سایر موضوعات ارجاعی

 

آخرين تاريخ به روزرساني: 21 خرداد ماه ١٣٩٩ 

اعضاي كميته‌ فني دو شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي گردشگري)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

وزارت راه و شهرسازی (نماینده و دبير)

آقای مهندس احمد نیکخواه نائینی

٢

وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس مژگان نهاوندی

خانم مهندس ابوطالب قاسمی

خانم مهندس نسرین کریمی

٣

وزارت جهاد كشاورزي

آقای مهندس اسداله محتمشی

آقای مهندس رضا بیانی

٤

سازمان حفاظت محيط زيست

خانم مهندس نرگس هاشمی

آقای مهندس ایمان هادی

٥

مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي

خانم دکتر ندا رفیع زاده

٦

وزارت كشور

خانم مهندس فاطمه عظیمی
آقاي مهندس رحمان قربانیان

7

عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر محمدرضا رضوانی

شرح وظایف کمیته فنی شماره 2: بررسی طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

 

 آخرين تاريخ به روزرساني: 24 خردادماه 1399

اعضاي كميته‌ فني سه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

وزارت راه و شهرسازي (دبير و نماينده)

آقای دکتر علی عمرانی پور

2

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آقای مهندس محسن طوسی

3

وزارت كشور

خانم مهندس فاطمه عظیمی

آقای مهندس یعقوب آذرگشت

4

اعضاي حقيقي منتخب شوراي عالي

آقای دکتر مهدی حجت

آقای دکتر مجید مخدوم

آقای دکتر سیاوش صابری

آقای دکتر سید محسن حبیبی

خانم دکتر زهرا اهری

آقای مهندس سید محمد بهشتی

آقای مهندس ایرج کلانتری

آقای مهندس امیر فرجامی

خانم مهندس مروارید قاسمی

شرح وظایف کمیته فنی 3: بررسی طرح­های ویژه،  طراحی فضاهای شهری، بافت­های واجد ارزش، معیارها، ضوابط و آئین­ نامه ­های شهرسازی و معماری و موارد مرتبط

 

 

آخرين تاريخ به روزرساني: 21 خرداد ماه 1399

اعضاي كميته‌ فني چهار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي مقررات، لوایح و سیاستگزاری)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

١

وزارت راه و شهرسازی (نماینده و دبير)

آقاي مهندس محمد سرلک

٢

وزارت كشور

آقای دکتر وحید قربانی

خانم مهندس پروین بی غم

آقای مهندس رحمان قربانیان

٣

وزارت راه و شهرسازي (دفتر حقوقی)

آقای مجید سراجی کرمانی

٤

وزارت نيرو

آقای مهندس منوچهری
5 سازمان محیط زیست

آقای مهندس امیر دارایی

آقای مهندس حمید هادی نیا

6 وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقای مهندس علیرضا گشایشی

آقای مهندس محمدعلی عابدینی

7 سازمان پدافند غیرعامل کشور آقای مهندس سیداحمد فراستی
8 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

آقای مهندس سیدمسعود موسوی

آقای مهندس محمدخلیل البرزنیا

9

وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح

آقای مهندس نوروزیان

آقای مهندس محمدرضا جعفری مجد

10 وزارت جهاد کشاورزی

آقای مهندس رضا بیانی

آقای مهندس اسداله محتشمی

11 سازمان مدیریت بحران کشور

آقای مهندس مرتضی حدیدیان

آقای مهندس اخوان

12 وزارت راه و شهرسازی (معاونت حمل و نقل) آقای مهندس مهدی شکرگزار

13

اعضای حقیقی منتخب شورایعالی

آقای مهندس امیر فرجامی

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد

آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

آقای دکتر حبیب امامی

خانم مهندس شهلا مالک

خانم مهندس گلاره مهاجر

آقای مهندس امیر مغانلو

شرح وظایف کمیته فنی 4: بررسی و تدوین راهبردها و سیاست­ها و برنامه­ های شهرسازی و معماری جهت ارائه به شورایعالی، بررسی و تدوین لوایح قانونی و آئین ­نامه­ ها جهت ارائه به شورایعالی و طی مراحل قانونی در سایر مراجع، تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل­ها جهت ارائه به شورایعالی و سایر تکالیف مرتبط ارجاعی توسط شورایعالی و یا دبیر شورایعالی 

 

آخرين تاريخ به روز رساني: 24 خرداد ماه 1399

اعضاي كميته‌ فني پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته تخصصي بررسي طرح‌هاي فرادست)

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

1

وزارت راه و شهرسازی (دبير و نماینده)

آقای دکتر غلامرضا کاظمیان

2

وزارت كشور

آقای دکتر وحید قربانی

آقای مهندس رحمان قربانیان

3

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس رضا بياني

آقای مهندس اسداله محتشمی

4

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس محمدرضا جعفري مجد

آقاي مهندس حجت اله کولیوند

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس عليرضا گشايشي

آقای مهندس محمدعلی عابدینی

6

سازمان حفاظت محيط زيست

آقای مهندس امیر دارایی

7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای مهندس مهدی دهقان منشادی

8

معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

آقای مهندس مهدی شکرگزار

آقای مهندس حامد خرمی

9

وزارت ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس افروز طهماسبی

10

وزارت نيرو

آقاي مهندس مهدي منوچهري

11

سازمان برنامه و بودجه

آقای مهندس مصطفی حسین آبادی

12

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقاي مهندس علي ديوسالار

13

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

خانم دکتر مهتا میرمقتدایی

14 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور آقای مهندس عباس وثیق نیا
15 سازمان پدافند غیرعامل کشور آقای مهندس سیداحمد فراستی
16 سازمان مدیریت بحران کشور

آقای مهندس مرتضی حدیدیان

آقای مهندس اخوان

 17 اعضای حقیقی منتخب شورایعالی

آقای دکتر محمدحسین شریف زادگان

آقای دکتر اسفندیار زبردست

آقای دکتر ناصر عظیمی

آقای دکتر رضا خیرالدین

آقای مهندس امیر فرجامی

شرح وظایف کمیته فنی 5: بررسی و تدوین راهبردها، سیاست­ها و برنامه­ های شهرسازی و معماری درخصوص تهیه، بررسی و تصویب طرح­های مقیاس ملی و منطقه­ای جهت ارائه به شورایعالی، تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل­های مرتبط با طرح­های فرادست جهت ارائه به شورایعالی و ارائه راهکار جهت اعمال سیاست­های مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در طرح­های کلان مقیاس

آخرین تاریخ به روزرسانی: 2 تیرماه 1399 

اعضاي كميته‌ فني شش شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها با سیاستهای ابلاغی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)

 

رديف

دستگاه مربوطه

نام و نام خانوادگي عضو

1

وزارت راه و شهرسازی (دبير و نماینده)

آقای مهندس احمد نیکخواه نائینی

2

معاونت حمل‌ و نقل وزارت راه‌ و شهرسازی آقای مهندس مهدی شکرگذار

3

وزارت جهاد كشاورزي

آقاي مهندس رضا بياني

4

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

آقاي مهندس محمدرضا جعفري مجد

آقای مهندس میثم نوروزیان

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

آقاي مهندس عليرضا گشايشي

آقای مهندس محمدعلی عابدینی

6

سازمان حفاظت محيط زيست

آقای مهندس حمید هادی نیا

7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای مهندس عقیل بهراء

خانم مهندس زهرا نوروزی

8

وزارت ميراث‌ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

خانم مهندس فرینوش همتی

خانم مهندس سارا بابایی

9

وزارت نيرو

آقاي مهندس مهدي منوچهري

10

سازمان برنامه و بودجه

خانم مهندس شهلا اورک

11

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

آقای مهندس رضا اصلانی

12

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

خانم دکتر مهتا میرمقتدایی

13 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

خانم مهندس معصومه فتحعليان

آقاي مهندس فواد مرعشي
14 سازمان پدافند غیرعامل کشور آقاي مهندس سعید فرقانی
15 سازمان مدیریت بحران کشور

آقای مهندس مرتضی حدیدیان

آقای مهندس اخوان

شرح وظایف کمیته فنی 6: انطباق مصوبات شورای برنامه­ریزی و توسعه استان­ها درخصوص طرح جامع و مغایرت­های اساسی طرح جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر با سیاست­های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوبه شماره 300/161685 مورخ 17/11/1397 در خصوص عملیاتی کردن جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور)

آخرین تاریخ به روزرسانی: 2 تیرماه 1399