| 01 آبان 1399
دكتر زهرا احمدی پور با حكم رئیس جمهور رئیس سازمان میراث فرهنگی شد.

دكتر زهرا احمدی پور با حكم رئیس جمهور رئیس سازمان میراث فرهنگی شد.

تاریخ انتشار: 1395/11/04|   بازدید: 1692 |  print
دكتر زهرا احمدی پور علاوه بر عضویت در هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، از سال ۱۳۷۶، مدیركلی دفتر تقسیمات كشور وزارت كشور در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ را به عهده داشته است. وی در حال حاضر مدیركل تقسیمات كشوری وزارت كشور و معاونت ورزش زنان در زمان مهندس مهرعلیزاده بوده است.
 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
گالری تصاویر

گالری تصاویر

فیلم‌ها

فیلم‌ها