| 09 آبان 1399
تدوين منشور حجاب و عفاف در هواپيمایی جمهوری اسلامی ايران (هما)

تدوين منشور حجاب و عفاف در هواپيمایی جمهوری اسلامی ايران (هما)

تاریخ انتشار: 1395/11/03|   بازدید: 2938 |  print

منشور حجاب و عفاف توسط كارگروه حجاب و عفاف (امور بانوان) ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی وحقوق شهروندی تصويب و خدمت مديران محترم شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما) ارسال شده است.

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
گالری تصاویر

گالری تصاویر

فیلم‌ها

فیلم‌ها