06 تیر 1398
En | 

امین ترفع

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

متولد 1361، اصفهان

 

تحصیلات

- کارشناسی مهندس صنایع (برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها)

- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید صنعتی)

- دکتری مدیریت بازرگانی (در حال تحصیل)

 

سوابق شغلی

- مدیر کریدور شمال-جنوب وزارت راه و شهرسازی

- مدیر بازاریابی و فروش رویال سفر

- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آپرین خودرو آسیا

- عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت کاسپین خودرو