| 23 تیر 1399

اعضای کمیته


رئیس کمیته:
 • وحید علیقارداشی ........................................ مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن ج.ا.ا

 

 

اعضای کمیته:

 • نمایندگان استانداری قم
 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
 • نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
 • نمایندگان اداره کل های راه و شهرسازی استان ها
 • نمایندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقل
 • نمایندگان مهندسین مشاور حوزه حمل و نقل

موضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

 

 

 تعداد جلسات برگزار شده:

 • سه جلسه


موضوعات مطروحه در کمیته:

 • ضرورت یکپارچگی حمل و نقل درون و برون شهری
 • الزامات سخت افزاری ایجاد یکپارچگی
 • بررسی یکپارچگی حمل و نقل و نقش ایستگاه ها در کشورهای توسعه یافته
 • بررسی اقدامات انجام شده در زمینه یکپارچگی حمل و نقل در کشور

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده