| 23 تیر 1399

اعضای کمیته

 رئیس کمیته:

 • طاهره فلاح ........................................ مدیرگروه دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی

 

 

اعضای کمیته:

 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها
 • نماینده شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز
 • نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقل
 • نمایندگان مهندسین مشاور حوزه حمل و نقل

موضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

تعداد جلسات برگزار شده:

 • سه جلسه


موضوعات مطروحه در کمیته:

 • بررسی نمونه قراردادها بر اساس راندمان عملکرد
 • نمونه قراردادهای طرح و ساخت (DB) و طرح و ساخت و بهره‌برداری (DBO)
 • بررسی فهرست بهاهای خاص

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده

 عنوانتوضیحاتحجم 
صورتجلسه اولین جلسه95/10/15188.93 KBدانلود
صورتجلسه دومین جلسه95/11/06111.49 KBدانلود