| 23 تیر 1399

اعضای کمیته

رئیس کمیته:

 • حسین شهیدزاده ........................................ قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

 

اعضای کمیته:

 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان شورای استان ها
 • نمایندگان شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران
 • نمایندگان پلیس راهور ناجا
 • نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست
 • نمایندگان ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل
 • نمایندگان وزارت کشور
 • نمایندگان مناطق شهرداری تهران
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقل
 • نمایندگان مهندسین مشاور حوزه حمل و نقل

موضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

تعداد جلسات برگزار شده:

 • سه جلسه

 

موضوعات مطروحه در کمیته:

 • بررسی سياست‌هاي متناقض سازمان‌ها با مبحث رفع آلودگي هوا
 • بررسی سیاست‌ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست
 • بررسی تاثیر خودروها به افزایش سطح آلایندگی هوا
 • بررسی تاثیر ایجاد مسیرهای ریلی بر کاهش آلودگی هوا
 • بررسی استقرار لوکوموتیوهای هیبریدی بر آلودگی هوا
 • بررسی تاثیر رویکرد ناصحیح بزرگراه سازی در شهرها
 • بررسی تدوین ضوابط تشویقی جهت استفاده مدیران سازمان‌ها از خودرو شخصی

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده