| 23 تیر 1399

اعضای کمیته

رئیس کمیته:
 • مهدی قمری‌نژاد .............................................. مدیر پروژه بهره‌برداری از قطارهای حومه‌ای شرکت راه آهن ج.ا.ا


اعضای کمیته:

 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • نمایندگان ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل
 • نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
 • نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
 • نمایندگان شرکت بهره برداری از قطار شهری تهران و حومه (مترو)
 • نمایندگان سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
 • نمایندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقل
 • نمایندگان مهندسین مشاور حوزه حمل و نقل

موضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

 تعداد جلسات برگزار شده:

 • سه جلسه

 

 

 

موضوعات مطروحه در کمیته:

 • بررسی قوانین و مقررات در حوزه ریل
 • مزایای ترابری ریلی حومه ای
 • شناسايي نقاط تقاضا براي حمل‌ونقل حومه‌اي و محلي در ايران
 • بیان برنامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي (سابق) و متروهاي کشور
 • بررسی خطوط حمل و نقل ريلي حومه اي ومحلي فعال (در حال بهره برداري) در جهان
 • ارائه مدل های تقاضا براي حومه تهران و ساير مناطق کشور
 • شناسایی کریدورهای پرتقاضا

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده