| 23 تیر 1399

اعضای کمیته

 

 رئیس کمیته:

ساناز حق‌شناس ........................................ مشاور معاون حمل و نقل
اعضای کمیته:
 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نماینده معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی هماهنگ ترافیک)
 • نماینده شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
 • نماینده شورای شهر شیراز (کمیسیون حمل‌ونقل)
 • نمایندگان شرکت راه‌آهن (پروژه قطارهای حومه‌ای، دفتر نظارت بر تاسیسات فنی و زیربنایی)
 • نماینده شرکت مادر تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری
 • نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقلموضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

 

تعداد جلسات برگزار شده:

 • دو جلسه

 

 

موضوعات مطروحه در کمیته:
 • بررسی سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
 • بررسی راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی

صورتجلسات و فایل‌های ارائه

 عنوانتوضیحاتحجم 
صورتجلسه اولین جلسه95/12/01213.45 KBدانلود
صورتجلسه دومین جلسه95/12/22190.14 KBدانلود