| 23 تیر 1399

اعضای کمیته

 رئیس کمیته:

 • سید محمدمهدی میرزایی قمی ........................................ مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری در حمل و نقل

 

اعضای کمیته:

 • نمایندگان استانداری فارس
 • نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • نمایندگان شرکت واحد تهران و حومه
 • نمایندگان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران
 • نمایندگان شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران
 • نمایندگان مناطق شهرداری تهران
 • متخصصین دانشگاهی حوزه حمل و نقل
 • نمایندگان مهندسین مشاور حوزه حمل و نقل

 

 

موضوعات مطروحه و جلسات برگزار شده

 تعداد جلسات برگزار شده:

 • چهار جلسه


موضوعات مطروحه در کمیته:

 • گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در شهرهای کشور
 • بررسی نقش شیوه‌های حمل و نقل مکمل در حمل‌ونقل یکپارچه
 • بررسی پیشنهاد ایجاد شاتل باس در تهران
 • بررسی پیشنهاد سامانه اتوبوس تندرو تهران - کرج

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده