| 30 مهر 1399

اخبار و اطلاع‌رسانی

 ۸ اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری جلسه تصویب طرحنامه پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی - فرهنگی طرح احداث خط 3 و 4 حومه‌ای تهران - کرج

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - اطلاع رسانی از برگزاری دومین جلسه کمیته سندهای بالادستی (لینک موقت)

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری نشست اطلاع رسانی از دستاوردهای برجام در حوزه حمل و نقل در ساختمان وزارت راه و شهرسازی + دانلود فایل های ارائه

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - اطلاع رسانی از برگزاری سومین جلسه کمیته حمل و نقل درون شهری (لینک موقت)

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری دومین جلسه کمیته مشتری مداری مسافری

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - اطلاع رسانی از برگزاری سومین جلسه کمیته مشتری مداری مسافری (لینک موقت)

18 اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری سومین جلسه بررسی پیشنهاد سامانه اتوبوس تندرو تهران - کرج

21 اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری سومین جلسه کمیته حمل و نقل درون شهری

22 اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری دومین جلسه کمیته سندهای بالادستی

24 اسفند ۱۳۹۵ - برگزاری سومین جلسه کمیته مشتری مداری مسافری

25 اسفند ۱۳۹۵ - ابلاغ دستورالعمل "مدیریت جبران در صورت بروز تاخیرات ریلی و هوایی"