01 خرداد 1398
En | شرح وظایف معاونت حمل‌ونقل

- تدوین و راهبری ايجاد نظام جامع حمل‌ونقل، به روزرسانی مستمر طرح جامع حمل‌ونقل ‌و تنظيم سهم هريك از زيربخش‌ها، با توجه به آمایش سرزمین، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي، كاهش شدت مصرف انرژي، افزايش بهره‌وري، پدافند غیرعامل، طرح‌های کالبدی،‌ كاهش آلودگي زيست‌محيطي و دستیابی به حمل ونقل سبز، افزايش ايمني، بهبود و افزايش ترانزيت، برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها، ناوگان، تجهيزات ناوبري و تقاضای حمل‌ونقل و پایش آنها پس از تصویب در مراجع ذیربط.
- برنامه‌ریزی، ارائه راهکارهای عملیاتی، هدایت و نظارت به‌منظور ارتقا بهره وري ، توسعه حمل‌ونقل یکپارچه، بهينه‌سازي عرضه خدمات، دستیابی به حمل‌ونقل درب به درب، بهبود شاخص‌های سفر، یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل، ساماندهي مديريت حمل‌ونقل، ايمن‌سازي و بهبود تردد، به‌کارگیری سامانه يكپارچه هوشمند، افزايش قابليت اطمينان، استفاده از فناوری‌های نوین حمل‌ونقل، آموزش و فرهنگ‌سازی.
- برنامه‌ریزی، ارائه راهکارهای عملیاتی، هدایت و نظارت به‌منظور توسعه حمل‌ونقل چندوجهی كالا (داخلی و بین‌المللی) از مبدأ تا مقصد نهائی برای دستیابی به وضعیت مطلوب و تدوین ضوابط مورد نیاز برای تصویب در شورایعالی ترابری کشور.
- برنامه ریزی و هدایت به منظور اصلاح، توسعه و تسهیل امور لجستيك با رویکرد ایجاد همگرایی بين نهادها و دستگاه‌هاي ذی‌ربط برای دستيابي به وضعيت مطلوب و پایش اقدامات.
- مديريت بهره وري حمل ونقل، به منظور افزایش‌ بهره‌وری‌ حمل ونقل و کاهش مصرف انرژی تا رسیدن‌ به‌ سطح‌ مطلوب از طریق‌ پیشرفت‌ و بهبود روش‌های‌ حمل‌ونقل‌ و مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ ذی‌نفع و پایش اقدامات.
- برنامه ریزی، ارائه برنامه زمانبندی و پایش توسعه و اصلاح شبکه های حمل ونقل بر اساس طرح جامع حمل ونقل.
- دریافت و بررسی طرحهای توسعه ای سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و تصویب و ابلاغ آنها بر اساس نتایج طرح جامع حمل ونقل.
- مطالعه، برنامه ریزی، ارائه راهکارهای عملیاتی و پویا به‌منظور افزایش قابلیت رقابت‌پذيري، ایجاد زمینه‌ی‌ جذب‌ سرمایه‌های‌ داخلی‌ و خارجی، بهره گیری از فرصت توسعه در سایر کشورها‌، جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و دستیابی‌ به‌ سهم‌ بیشتر از بازار حمل‌ونقل‌ در سطح منطقه‌اي و بین‌المللی‌ و پایش نتایج بدست آمده.
- ارزیابی‌ فنی و اقتصادی طرحها و پروژه‌های حمل‌ونقل.
- راهبري امور و پیگیری مصوبات دبيرخانه‌هاي «شورای عالی هماهنگي ترابري كشور»، «شورای عالی فني امور زيربنايي حمل‌ونقل»، «كميسيون ايمني راه‌های كشور»، «كميسيون بررسي سوانح و حوادث (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی)»،« حمل ونقل و شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و توفان»،« كميته پدافند غير عامل » و «شوراي‌عالی ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور».
- به‌روزرسانی مستمر بانك جامع حمل‌ونقل كشور و سامانه اطلاعات جامع حوادث و حمل‌ونقل با همكاري سازمان‌هاي ذی‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌ها.
- سياست‌گذاري، راهبري و نظارت بر امور پدافند غيرعامل در حوزه مسئوليت‌هاي وزارت راه و شهرسازي با توجه به سياست‌هاي بالادستي.
- برنامه‌ریزی برای افزايش استفاده عموم از حمل‌ونقل عمومي.
- برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر امور مرتبط با ناوگان حمل‌ونقل بر اساس سياست‌هاي بالادستي، مطالعات جامع حمل‌ونقل، ظرفیت و توان داخلی تولید و ملاحظات زیست‌محیطی.
- تدوین ضوابط، مقررات و استاندارهای ايمني حمل ونقل با توجه به قوانین بالادستی و نظارت عاليه بر نحوه اجراي آنها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌منظور بهبود ايمني و پيشگيري از وقوع سوانح تا دستيابي به وضعيت مطلوب و بررسی موارد تخلف برای ارائه به مراجع ذی‌ربط.
- نظارت عالیه بر توسعه و رفع موانع بهره‌برداري از پايانه‌هاي مرزی.
- تدوین ضوابط و دستورالعملهای نظام فني و اجرايي کشور براي احداث، نگهداري و بهره‌برداري زیرساخت و تأسيسات حمل‌ونقل و نظارت بر اجراي آن‌ها پس از تصویب در «شورای عالی فني امور زيربنايي حمل‌ونقل» و در صورت نیاز ارسال آنها به سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ براساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون برنامه و بودجه.
- برنامه‌ریزی و هماهنگي با تشكل‌ها و صنوف حمل‌ونقل به‌منظور ارتقاء و تجاری‌سازی خدمات مربوطه.
- برنامه ریزی و هدایت امور آموزشي و فرهنگ‌سازی ذی‌نفعان حمل‌ونقل.
- حمایت از مطالعات و تحقيقات كاربردي، ابداعات و اختراعات مؤثر و شرکتهای دانش بنیان در زمینه حمل ونقل.
- تدوین و ارائه راهكارها به منظور حفظ حقوق شهروندي و رضايت مشتريان در حوزه خدمات حمل ونقل و پایش اقدامات.
- تدوین ضوابط به‌منظور افزایش ارزش‌افزوده حمل‌ونقل از طریق: بهبود فضای کسب و کار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته کشور، بازاریابی و تجاری‌سازی خدمات ترانزیت و حمل‌ونقل (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) و تصویب در «شورای عالی هماهنگي ترابري كشور».
- برنامه‌ریزی و نظارت بر اقدامات پيشگيرانه، مقابله و آمادگي در برابر بحران و تدوین ضوابط مرتبط، در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازي و انجام امور دبیرخانه ای « کارگروه حمل ونقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان».
- بررسی و اظهار نظر براي پيوستن به کنوانسیون‌ها،‌ موافقت‌نامه‌ها، يادداشت‌ تفاهم‌ها و قراردادهاي دو و چندجانبه بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل و نظارت عالیه بر حسن اجراي آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- تجزیه‌وتحلیل مستمر شبكه‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي و ترسیم نقشه راه به‌منظور ارتقا جایگاه کشور در عبور کالا و مسافر.
- برنامه ریزی به‌منظور متنوع‌سازي نرخ و خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- دریافت داده های(فراداده) سازمانها وشرکت های تابعه و وابسته مرتبط با حمل ونقل و تحلیل با استفاده از تکنیک داده کاوی.
- پایش امور و فعالیت های سازمانها و شرکت های تابعه و وابسته در ارتباط با حمل ونقل.
- مدیریت امور صدور خدمات فنی و مهندسی (مرتبط با امور حمل ونقل)