03 مهر 1400

English | 

از امروز هر شهروند ایرانی می تواند هرگونه تخلف از قانون در حوزه ساختمانی یا شهرسازی را به صورت آنلاین و غیرحضوری جهت بازرسی و برخورد به اطلاع مدیران و کارشناسان آن حوزه در استان مربوطه برساند و از طریق همین سامانه نتیجه نهایی را پیگیری کند. این گزارش موضوعات زیر شامل می شود:
🔹افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و ...
🔹عدم رعایت اصول ایمنی (مانند: گودبرداری غیراصولی یا بدون مجوز(
🔹ساخت و ساز غیر مجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری ملک
🔹تخلفات شهرداری یا ناظر پروژه و ...
🔹تجاوز به حریم کوچه یا خیابان
🔹مشرف شدن به ملک مجاور