28 مهر 1400

English | 

در این بخش می توانید مشكلات شهری كه در شهر خود مشاهده می كنید و نیز درخواست های خود را در حوزه ی خدمات شهری شهرداری (حمل و نقل عمومی، مراکز عمومی و دولتی در سطح شهر و معابر و راه های درون شهری) ثبت كنید. در حال حاضر امکان ثبت درخواست ها در حوزه خدمات شهری در بیش از ۱۲۵ شهر از ۲۵ استان کشور در سامانه شهراه در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

همچنین مدیران شهری و شهرداری های سایر شهرهای كشور نیز می توانند خواست خود را برای اضافه شدن خدمات شهری خود به شهراه ثبت نمایند.