28 مهر 1400

English | 

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
00-مشخصات فني پناهگاه‌هاي عمومي و خصوصي1398/06/031.71 MBدانلود
01-ضوابط ساخت پناهگاه خصوصي در آلمان1398/08/134.69 MBدانلود
02-حفاظت در برابر بمباران هوايي1398/07/178.73 MBدانلود
03-دفاع غيرعامل در سوئيس1398/06/032.54 MBدانلود
04-طرح دفاع غيرعامل 1971 سوئيس1398/06/022.86 MBدانلود
05-حفاظت دربرابر سلاحهاي غيرهسته‌اي1398/06/065.54 MBدانلود
06-مشخصات فني پناهگاههاي ضدانفجار1398/06/023.57 MBدانلود
07-نگاهي كوتاه برنكات فني طراحي واحداث پناهگاهها1398/06/021.34 MBدانلود
08-گزارش ديدار هيات اعزامي به يوگسلاوي-خرداد651398/07/175.91 MBدانلود
09-برنامه كوتاه مدت براي آمادگي در زمان اضطرار.1398/07/171.50 MBدانلود
10-استتار1398/06/021.73 MBدانلود
11-دستورالعمل اجراي سازه‌هاي امن پيش ساخته1398/06/022.60 MBدانلود
12-توصيه نامه طراحي سازه‌هاي امن1398/06/022.97 MBدانلود
13-سوييس و دفاع غيرعامل1398/06/021.62 MBدانلود
14-مباني طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر سلاحها1398/06/0220.78 MBدانلود
15-دفاع غيرعامل در 31كشورجهان1398/06/022.78 MBدانلود
16-استتار تاسيسات1398/06/027.82 MBدانلود
17-پوششهاي غيرقابل شناسايي براي استتار1398/06/021.91 MBدانلود
18-آشنايي با تپ الكترومغناطيس1398/06/02944.58 KBدانلود
19-بررسي مسائل دفاع غيرعامل-گزارش سفر آلمان وسوئيس1398/06/0319.31 MBدانلود
20-دفاع غيرعامل در شوروي1398/06/024.67 MBدانلود
21-دفاع غيرعامل در آمريكا1398/06/021.64 MBدانلود
22-برنامه پناهگاه سازي دانمارك1398/06/021.23 MBدانلود
23-دفاع غيرعامل در كانادا1398/06/021.49 MBدانلود
24- 11گام براي زنده ماندن1398/06/033.88 MBدانلود
25-پناهگاههاي پيشرفته1398/06/022.84 MBدانلود
26-دفاع غيرعامل صنعتي1398/06/0219.33 MBدانلود
28-دفاع غيرعامل در آلمان1398/06/027.73 MBدانلود
29-جهان پس از جنگ هسته‌اي1398/06/0211.25 MBدانلود
30-رفع آلودگي مواد پرتوزا1398/06/021.75 MBدانلود
31-ضوابط فني پناهگاهها-جلد11398/06/023.50 MBدانلود
32-پناهگاههاي شيميايي-ميكروبي و هسته‌اي1398/06/026.31 MBدانلود
33-بررسي پديده نفوذ1398/06/023.02 MBدانلود
34-ضوابط فني براي ساخت پناهگاهها1398/06/029.16 MBدانلود
35-مباني طراحي سازه هاي مقاوم در برابر انفجارات ناگهاني1398/09/0541.81 MBدانلود
36-قطع ارتباطات-آثار نيروي الكترومغناطيس1398/06/021.24 MBدانلود
37-تلاش براي زنده ماندن1398/06/022.36 MBدانلود
39-هيروشيما و ناگاساكي1398/06/022.25 MBدانلود
42-كتاب‌شناسي جنگ1398/06/0221.75 MBدانلود
43-انفجار و شوك1398/06/033.38 MBدانلود
44-توصیه نامه بارگذاری دینامکی سازه‌های امن1398/06/029.90 MBدانلود
45-پيشنهاد ضوابط احداث پناهگاه‌ها و ايمن‌سازي نسبي سازه‌ها1398/09/057.65 MBدانلود
46-دستورالعمل اجرائي احداث ديوار محافظ1398/07/03395.59 KBدانلود
47-ثبت آثار انفجار موشكي در مناطق مسكوني تهران1398/07/0312.22 MBدانلود
49-عملكرد فني و مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي در طول جنگ تحميلي1398/07/0311.08 MBدانلود
52-بيمارستان‌هاي صحرائي(جنگ تحميلي)1398/07/0312.87 MBدانلود

 

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
پناهگاه1397/05/163.80 MBدانلود
طرح بيمارستان شهيد بقائي اهواز1398/08/27685.85 KBدانلود