03 مهر 1400

English | 

شورایعالی فنی امور زيربنايی حمل و نقل

شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل‌ و نقل، به موجب تصويبنامه مورخ ۱۳۲۵/۱۱/۲۱ هيئت وزيران و با انجام فرايندهاي زير تشكيل گرديده است.
فایل اساسنامه شورایعالی را از  اینجا دانلود کنید.

شرح وظایف و موضوعات:
* تصويب ضوابط و دستور العمل‌هاي فني و اصلاحات مربوطه
* تصويب پيشنهاد تغيير مشخصات فني و استانداردهاي مورد استفاده در بخش حمل‌ و نقل، قبل از ارسال به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
* تصويب نظامات فرعي ساخت از قبيل نظام تصويب طرح‌ها، نظام مناقصات، نظام نظارت، نظام تحويل موقت و قطعي
* زمينه‌سازي و تصويب راهبردهاي استفاده از فناوري‌هاي جديد در بخش حمل‌ و نقل
* نظارت بر اجراي مصوبات
* ساير موارد ارجاعي از سوي وزير راه و شهرسازي

اعضا:
تركيب اعضاي شورا بنابر تحولات ساختاري در تشكيلات دولت، مركب از ۱۱ نفر عضو از بين سياستگزاران و متخصصين بخش حمل‌ و نقل به ترتيب زير مي‌باشد.
۱- وزارت راه و شهرسازي
۲- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
۳- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
۴- شركت ساخت ‌و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل
۵- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
۶- سازمان بنادر و دريانوردي
۷- سازمان هواپيمايي كشوري
۸- مركز تحقيقات راه‌، مسكن و شهرسازي
۹- انجمن شركت‌هاي راهسازي ايران
۱۰- دانشگاه صنعتي شريف
۱۱- جامعه مهندسان مشاور


دبيرخانه تخصصي شورا
شورا داراي دبيرخانه تخصصي مركب از كارگروه‌هاي كارشناسي مي‌باشد كه وظيفه بررسي و جمع‌بندي اوليه موضوعات قبل از طرح در شورا را بر عهده دارد و همچنين بررسي و اظهار نظر راجع به اموري كه از طرف شوراي عالي فني به آنها ارجاع مي‌شود.

مجموعه مصوبات و صورتجلسات نشست‌های شورای عالی از طریق لینک‌های ذیل قابل دانلود می‌باشد:

مجموعه مصوبات و صورتجلسه‌ها

 عنوانتوضیحاتحجم 
اصلاحيه آيين‌نامه علايم راه‌هاي ايرانمصوبات شورایعالی658.26 KBدانلود
الزامات تهيه و اجراي لايه اساس، روش‌هاي تثبيت در لايه‌هاي خاكريزي و روسازيمصوبات شورایعالی65.73 KBدانلود
اولويت‌هاي توسعه فني در امور زيرساختهاي جاده‌ايمصوبات شورایعالی314.06 KBدانلود
آيين‌نامه نحوه بارگيري، حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربر جاده‌ايمصوبات شورایعالی900.18 KBدانلود
تدوين دستور العمل بكارگيري سيستم‌هاي نظارت تصويري در جاده‌ها-  ITSمصوبات شورایعالی534.01 KBدانلود
دستور العمل ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌هاي حمل‌ و نقل جاده‌اي مصوبات شورایعالی473.87 KBدانلود
دستور العمل آزمايش‌هاي استاتيكي شمع‌هامصوبات شورایعالی410.80 KBدانلود
دستور العمل آزمايش‌هاي كارگاهي (حين اجرا)مصوبات شورایعالی1.66 MBدانلود
دستور العمل بازديد ايمني راهمصوبات شورایعالی729.31 KBدانلود
دستور العمل بازرسي ايمني راهمصوبات شورایعالی1.04 MBدانلود
دستور العمل بكارگيري سامانه هاي كنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هامصوبات شورایعالی790.67 KBدانلود
دستور العمل تحويل موقت و قطعي راه‌هامصوبات شورایعالی592.21 KBدانلود
دستور العمل مطالعات و طراحي سيستم‌هاي ايمني، روشنايي، تهويه، كنترل و برق تونل‌هاي جاده‌ايمصوبات شورایعالی318.45 KBدانلود
راهنماي تهيه مشخصات فني، جزييات و نقشه‌ها در پل وسازه‌هاي راهمصوبات شورایعالی8.52 MBدانلود
راهنماي درزگيري رويه‌هاي آسفالتيمصوبات شورایعالی881.76 KBدانلود
راهنماي طراحي واجراي علائم برجسته راهمصوبات شورایعالی1.23 MBدانلود
راهنماي فهرست مطالب مطالعات پل‌هامصوبات شورایعالی556.75 KBدانلود
صورتجلسات شورایعالی۱۳۹۶1.33 MBدانلود
صورتجلسات شورایعالی۱۳۹۵954.63 KBدانلود
صورتجلسات شورایعالی۱۳۹۴675.34 KBدانلود
صورتجلسات شورایعالی1398نامشخصدانلود
صورتجلسات شورایعالی1397نامشخصدانلود
صورتجلسات کمیته کارشناسی١٣٩٥3.29 MBدانلود
صورتجلسات کمیته کارشناسی۱۳۹۶1.03 MBدانلود
صورتجلسات کمیته کارشناسی۱۳۹۴1.30 MBدانلود
صورتجلسات کمیته کارشناسی1399نامشخصدانلود
ضوابط ارزيابي و پذيرش بتنمصوبات شورایعالی196.26 KBدانلود
ضوابط كاربرد سيستم حفاظ كابلي در راههاي برون شهريمصوبات شورایعالی107.84 KBدانلود
ضوابط محاسبه كسر بهاء عمليات راهسازيمصوبات شورایعالی831.12 KBدانلود
مصوبه قيمت تعيين‌شده براي انجام عمليات: تهيه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زيراساسمصوبات شورایعالی308.32 KBدانلود
مقطع عرضي پل‌هامصوبات شورایعالی148.07 KBدانلود