03 مهر 1400

English | 

شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور

معرفی

امروزه دستيابي به يك سيستم اقتصادي سريع، هماهنگ و كارآمد در حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت كالا و مسافر از ضرورت‌هاي اساسي نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. هر چند كاركرد اصلي پايانه‌هاي مرزي، تسهيل و تسريع در جابجايي كالا و رفت‌وآمد ميان دو كشور و بستر جابجايي كالا و مسافر ميان كشورهاست، ليكن با عنايت به اينكه اين مراكز به عنوان دروازه‌هاي ورود به كشور و نخستين محل تلاقي با هويت سرزمين اصلي به شمار مي‌آيند، نمادي از شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن كشور نيز محسوب مي‌گردند.

جمهوري اسلامي ايران به سبب موقعيت ويژه جغرافيايي كه از گذشته‌هاي دور در نظام مناسبات حمل‌ونقل بين‌المللي داشته و دارد، با بهره‌گيري از فرصت‌هاي به‌دست‌آمده در پي بازيابي موقعيت و اعتبار خود در عرصه حمل‌ونقل بين‌المللي، به خصوص با توجه به كريدورهاي ترانزيتي شمال-جنوب، شرق-غرب و جاده ابريشم، مي‌باشد.

در هفتادمين جلسه شورايعالي اداري كشور مورخ 29/08/1375 كه به رياست رييس جمهور تشكيل گرديد، طرح ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور به تصويب رسيد و طي نامه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/09/1375 ابلاغ گرديد.

 

اعضا:

1- وزارت راه و شهرسازي
2- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
3- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
4- گمرك جمهوري اسلامي ايران
5- وزارت كشور
6- وزارت اطلاعات
7- وزارت امور خارجه
8- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
9- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
10- وزارت بهداشت
11- وزارت جهاد كشاورزي
12- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
13- سازمان دامپزشكي كشور

مدعوين: شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
 

 

شرح وظایف و موضوعات:

خلاصه‌اي از اهداف و وظايف كليدي اين شورا عبارتند از:

الف) برنامه‌ريزي و تعيين خط مشي توسعه، بهره‌برداري و حفظ و نگهداري پايانه‌هاي مرزي
ب) تصويب جانمايي و طرح معماري پايانه‌هاي مرزي
پ) تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط
ت) هماهنگي و نظارت بر حسن جريان امور در پايانه‌هاي مرزي كشور
ث) تعيين ساعات و شيفت كاري واحدهاي مختلف مستقر در پايانه‌هاي مرزي
ج) بررسي گزارش‌هاي ارايه‌شده از دستگاه‌هاي مرتبط در خصوص مسايل و مشكلات پايانه‌هاي مرزي و تصميم‌گيري لازم

 

كارويژه سازماندهي مبادی ورودی و خروجی مجاز زمينی كشور

 - اعضا:

1- گمرك جمهوري اسلامي ايران
2- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
3- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
4- وزارت امور خارجه
5- وزارت كشور
6- وزارت اطلاعات
7- وزارت بهداشت
8- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
10- وزارت جهاد كشاورزي
11- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
12- سازمان دامپزشكي كشور
 

 

مجموعه مصوبات و صورتجلسات نشست‌های شورای عالی از طریق لینک‌های ذیل قابل دانلود می‌باشد: