03 مهر 1400

English | 

شورای ترانزیت

معرفي

بنا بر دستور وزير محترم راه وشهرسازي طي نامه شماره 02/100/49640 مورخ 27/9/96 وظيفه برگزاري نشست هاي منظم شوراي ترانزيت با حضور معاونين مرتبط با حمل و نقل به معاونت حمل و نقل محول شد؛ و معاون حمل و نقل به عنوان دبيراين شورا منصوب گرديد.

اعضا

- وزير 
- معاون حمل و نقل
- معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي
- معاون وزير و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
- معاون وزير و رييس سازمان راهداري
- معاون برنامه ريزي و مديريت منابع
- معاون وزير و رييس سازمان هواپيمايي كشوري

كارگروه شوراي ترانزيت

اعضا:

نمایندگان معاونت حمل و نقل
سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
سازمان بنادر و دريانوردي
دفتر توسعه امور بين الملل
معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع
مركز توسعه و سياست هاي راهبردي
سازمان هواپيمايي كشوري

مجموعه مصوبات و صورتجلسات نشست‌های شورای ترانزيت از طریق لینک‌های ذیل قابل دانلود می‌باشد:
 

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده