| 29 مهر 1399

کارگروه مسافری حمل و نقل

کارگروه مسافری حمل و نقل به عنوان یک گردهمایی از متخصصان حوزه‌های حمل و نقل درون و برون شهری، در تاریخ 23 مرداد ماه 1397، با حضور مدیران، کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مجرب در حوزه حمل و نقل در سالن الغدیر ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.

اهم اعضای شرکت کننده در این کارگروه را نمایندگان ستادی وزارت راه و شهرسازی، مدیران و کارشناسان اداره کل‌های راه و شهرسازی استان‌ها، نمایندگان شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و...)، نمایندگان شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور، سازمان‌های تابعه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ...)، استانداری‌های کشور (معاونین عمرانی، مدیران کل دفتر فنی، دبیران شورای عالی ترافیک استان و مشاورین استاندار)، شهرداری‌های تهران و سایر شهرها و سازمان‌های تابعه کلانشهرها (معاونت‌های ستادی حمل و نقل و شهرسازی، مدیران عامل سازمان‌های قطارشهری، مدیران عامل اتوبوس‌رانی، مدیران عامل تاکسی‌رانی و ...) و نمایندگان شورای شهرهای کلانشهرها (دبیران کمیسیون‌های حمل و نقل و شهرسازی)، شورای استان‌ها، متخصصین دانشگاهی و ... تشکیل می‌دهند.

در این جلسات موضوعات مسافری در حوزه حمل و نقل به طرح و پرسش و پاسخ گذاشته می‌شود و در انتها برای چالش‌های این حوزه، با همفکری اعضا، تصمیم‌سازی گشته تا به مبادی تصمیم‌گیر، ارائه گردد.

 

اولین نشست کارگروه مسافری حمل و نقل کشور ۲۳ مرداد ۱۳۹۷