02 شهریور 1398
En | 

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

معرفي

شورايعالي هماهنگي ترابري كشور به موجب ماده 10 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت و ترابري مصوب چهارم تيرماه 1353 ايجاد و به موجب ماده مذكور وزارت راه و ترابري موظف گرديد حداكثر طي مدت سه ماه آيين‌نامه مربوط به تركيب اعضا و شرح وظايف شورا را تهيه و پس از تصويب در مراجع مربوطه به مورد اجرا گذارد. آيين‌نامه مذكور در تاريخ چهارشنبه چهارم و يكشنبه هشتم دي‌ماه 1353 در كميسيون‌هاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي و راه و ترابري مجلس سناي وقت و در تاريخ سه‌شنبه دهم و شنبه دوازدهم دي‌ماه 1353 در كميسيون‌هاي استخدام و سازمان‌هاي اداري،امور اقتصادي و دارايي و راه و ترابري مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رسيد و در تــــــاريخ 1353/11/02 براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد.


اعضای شورایعالی

1- وزارت راه و شهرسازي (جناب آقاي مهندس اسلامی)

2- وزارت كشور (جناب آقاي دكتر رحماني‌فضلي)
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت (جناب آقاي مهندس شریعتمداری)
4- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (جناب آقاي دكتر ربيعي)
5- سازمان برنامه و بودجه كشور (جناب آقاي دكتر نوبخت)
6- گمرك جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي عسگری)
7- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی (جناب آقای مهندس آدم نژاد)
8- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي (جناب آقاي مهندس حسن نیا)
9- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي مهندس رسولی)
10- سازمان بنادر و دريانوردي (جناب آقاي مهندس راستاد)

مدعوين: وزارت جهاد كشاورزي (حسب موضوع)، وزارت امور خارجه، سازمان هواپيمايي كشوري، انجمن كشتيراني و انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران

 

کمیسیون‌ها و کارگروه‌های فرعی

كارگروه توسعه و روان‌سازي ترانزیت

 - شرح وظیفه و موضوعات:

موضوعات مربوط به حمل‌ونقل بين‌المللي و عبور خارجي كالا در كارگروه توسعه و روان‌سازي ترانزيت مطرح و جمع‌بندي مي‌شوند.

- اعضا:

1- گمرك جمهوري اسلامي ايران
2- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
3- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
4- سازمان بنادر و دريانوردي
5- سازمان هواپيمايي كشوري
6- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
7- وزارت امور خارجه
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت
9- وزارت كشور
10- رييس انجمن كشتيراني و خدمات وابسته
11- انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران

كميسيون فرعي

- شرح وظیفه و موضوعات:

  ساير موارد مرتبط با حمل‌ونقل كه ارتباط مستقيمي با مسايل ترابري داخلي كشور در چهار شيوه حمل‌ونقل دارند در كميسيون فرعي مطرح و جمع‌بندي مي‌شوند.

- اعضا:

1- گمرك جمهوري اسلامي ايران
2- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
3- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
4- سازمان بنادر و دريانوردي
5- سازمان هواپيمايي كشوري
6- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت
8- وزارت كشور
9- سازمان برنامه و بودجه كشور
10- وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي
11- رييس انجمن كشتيراني و خدمات وابسته
12- انجمن صنفي شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران
 

نشست‌هاي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور

از طريق لينك‌هاي زير مي‌توانيد صورتجلسات نشست‌هاي اين شورایعالی، کمیسیون و کارگروه مربوطه را از ابتداي تشكيل جلسات تا كنون مشاهده نماييد. قابل ذكر است كه برخي از مصوبات پيشين و سال‌هاي دور اين شورا با مصوبات بعدي اصلاح يا تكميل شده‌اند و ممكن است موضوعيت خود را در زمان حال از دست داده باشند. در راستاي سياست وزارت راه و شهرسازي مبني بر دسترسي آزاد همه شهروندان به اطلاعات مورد نياز اين وزارتخانه، كليه مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در اين بخش قرار داده است.

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده

 عنوانتوضیحاتحجم 
فایل‌های ارائه در جلسات شورایعالی۱۳۹۵10.02 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات شورایعالی۱۳۹۶1.79 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات شورایعالی۱۳۹۷38.56 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کارگروه توسعه و روانسازي ترانزیت۱۳۹۷845.23 KBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کارگروه توسعه و روانسازي ترانزیت۱۳۹۵9.13 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کارگروه توسعه و روانسازي ترانزیت۱۳۹۶2.36 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون فرعی۱۳۹۵12.72 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون فرعی۱۳۹۶6.67 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون فرعی۱۳۹۷52.84 MBدانلود
مجموعه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری۱۳۹۷2.78 MBدانلود
مجموعه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری ۱۳۵۳ الی ۱۳۸۲2.42 MBدانلود
مجموعه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری۱۳۹۶1.79 MBدانلود
مجموعه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری۱۳۹۵1.53 MBدانلود
مجموعه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۴8.05 MBدانلود
مجموعه مصوبات کارگروه توسعه و روانسازی ترانزیت۱۳۹۵3.12 MBدانلود
مجموعه مصوبات کارگروه توسعه و روانسازی ترانزیت۱۳۹۶1.32 MBدانلود
مجموعه مصوبات کارگروه توسعه و روانسازی ترانزیت۱۳۹۷694.42 KBدانلود
مجموعه مصوبات کارگروه توسعه و روانسازي ترانزیت۱۳۹۴3.79 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون فرعی۱۳۹۷4.46 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون فرعی١٣٩٥3.50 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون فرعی۱۳۹۴3.09 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون فرعی۱۳۹۶2.86 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون موضوع ماده 20۱۳۹۷1.74 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون موضوع ماده 20۱۳۹۵1.80 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون موضوع ماده 20۱۳۹۶689.78 KBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون موضوع ماده 20 ۱۳۹۳1.01 MBدانلود
مجموعه مصوبات کمیسیون موضوع ماده 20۱۳۹۴671.18 KBدانلود