18 آذر 1398
En | 

شورای ترانزیت

معرفي

بنا بر دستور وزير محترم راه وشهرسازي طي نامه شماره 02/100/49640 مورخ 27/9/96 وظيفه برگزاري نشست هاي منظم شوراي ترانزيت با حضور معاونين مرتبط با حمل و نقل به معاونت حمل و نقل محول شد؛ و جناب آقاي تقي زاده معاون محترم حمل و نقل به عنوان دبيراين شورا منصوب گرديد.

اعضا

- وزير محترم؛‌ جناب آقاي مهندس اسلامی 
- معاون محترم حمل و نقل؛‌جناب آقاي مهندس آدم نژاد 
- معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي؛‌ جناب آقاي مهندس راستاد
- معاون محترم وزير و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران؛ جناب آقاي مهندس رسولی 
- معاون محترم وزير و رييس سازمان راهداري؛‌ جناب آقاي مهندس حسن نيا
- معاون محترم برنامه ريزي و مديريت منابع؛‌ جناب آقاي مهندس اميني
- معاون محترم وزير و رييس سازمان هواپيمايي كشوري؛ جناب آقاي مهندس عابد زاده 

كارگروه شوراي ترانزيت

اعضا:

نمایندگان معاونت حمل و نقل
سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي (جناب آقاي مهندس نفیسی)
شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي مهندس احمدي)
سازمان بنادر و دريانوردي (جناب آقاي مهندس سعيدي پور)
دفتر توسعه امور بين الملل (جناب آقاي بشير گنبدي)
معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع (جناب آقاي مهندس صادقي)
مركز توسعه و سياست هاي راهبردي (جناب آقاي مهندس شهدادي)
سازمان هواپيمايي كشوري(جناب آقاي صديق نيا)

مجموعه مصوبات و صورتجلسات نشست‌های شورای ترانزيت از طریق لینک‌های ذیل قابل دانلود می‌باشد:

صورتجلسات و فایل‌های ارائه شده