| 23 تیر 1399

چهارمین نشست کارگروه لجستیک کشور ۸ شهریور ۱۳۹۶

چهارمين نشست كارگروه لجستيك كشور روز چهارشنبه 8 شهريورماه 1396 در سالن الغدير وزارت راه‌وشهرسازي با حضور خبرگان و كارشناسان اين حوزه از سازمان هاي دولتي، بخش خصوصي و جامعه دانشگاهي برگزار شد.
در بخش اول برنامه مهندس زند از دفتر طرح جامع و مدل‌هاي حمل‌ونقل، به ارائه موضوع «شركت‌هاي خدمات لجستيك» پرداخت. در اين بخش ابتدا نقش و كاركرد انواع شركت‌ها و خدمات لجستيك در كشورهاي توسعه‌يافته معرفي و به تجربه حضور اين شركت‌ها در بازار بين‌المللي پرداخته شد. دلايل اصلي استقبال صنايع و شركت‌ها از شركت‌هاي لجستيك در كشورهاي توسعه‌يافته از ديگر مباحث مورد اشاره بود. در ادامه بر اساس الگوهاي موفقيت‌آميز توسعه شركت‌هاي لجستيك در ديگر كشورهاي در حال توسعه، پيشنهاداتي براي روند توسعه اين شركت‌ها در كشور پيشنهاد شد. در پايان به نقش حمايتي دولت در تشكيل شركت‌هاي خدمات لجستيكي اشاره شد.
مهندس صفري‌مقدم، مديركل دفتر طرح جامع و مدل‌هاي حمل‌ونقل در ادامه با تاكيد بر ضرورت وجود شركت‌هاي توانمند لجستيكي به تشريح برنامه‌هاي براي بهبود وضعيت حمل‌ بار در كشور پرداخت. جانمايي مراكز لجستيكي و تكميل شبكه، تسهيل ايجاد و توسعه شركت‌هاي لجستيك و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، استفاده بهينه از ظرفيت‌ زيرساخت‌هاي موجود و بهبود فضاي كسب‌وكار از برنامه‌هاي اصلي وزارتخانه در اين حوزه است.
در قسمت دوم برنامه، دكتر اشرفي، مديركل دفتر تجاري‌سازي و امور تشكل‌هاي وزارت راه و شهرسازي، به بحث درباره وضعيت بحراني ترانزيت در ايران پرداخت. او با اشاره به تحولات كشورهاي منطقه به مسيرهاي رقيب ايران در كريدورهاي شرقي-غربي اشاره كرد و هشدار داد كه در صورت ادامه وضع موجود، ترانزيت ايران با بحران رو‌به‌رو خواهد شد. توسعه نگاه فراسازماني و فرابخشي، توجه به مشكلات نرم‌افزاري و مديريت كريدورهاي حمل‌ونقل بين‌المللي راهكارهاي اصلي هستند كه براي مواجهه با اين بحران پيشنهاد شد.
در اين قسمت جناب آقاي دكتر تقي‌زاده، معاون محترم حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازي، به اقداماتي اشاره نمود كه براي بهبود وضعيت ترانزيت در معاونت حمل‌ونقل و شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور صورت گرفته ‌است. هم‌چنين تلاش‌هايي در وزارت امور‌خارجه آغاز شده ‌است و رويكردي مبني بر همكاري با ديگر سازمان‌ها و استفاده از پتانسيل تغييرات ساختاري جديد در اين وزارتخانه، با هدف ارتقاي جايگاه ترانزيتي ايران در عرصه بين‌المللي شكل گرفته ‌است.

در قسمت پاياني برنامه، مهندس عبدالهي گزارشي درباره روند رفع مشكلات ترانزيت ارائه دادند. در اين گزارش موارد رفع شده و در دست اقدام مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط نيز به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.