| 23 تیر 1399

سومین نشست کارگروه لجستیک کشور ۲ خرداد ۱۳۹۶

سومين نشست كارگروه لجستيك كشور در تاریخ 2 خرداد 1396، با حضور وزير محترم راه و شهرسازي و معاونين محترم وزارت متبوع، فعالين، متخصصين حوزه حمل‌ونقل و لجستيك از بخش دولتي و خصوصي، در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
در بخش اول، مهندس صفري مقدم، مدير كل دفتر طرح جامع و مدل‌هاي حمل‌ونقل، به بررسي سياست‌ها، اولويت‌ها و برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه لجستيك پرداخت. او با بيان اين نكته كه سيستم حمل بار در كشور ما بهينه نيست، افزود: « هزينه حمل‌ونقل بخش قابل ملاحظه‌اي از قيمت نهايي كالا را تشكيل مي‌دهد و اين سهم در حدود دو برابر ميانگين جهاني است. هم‌چنين سهم ريلي در كشور ما در حدود 12 درصد است كه با ميانگين‌هاي جهاني فاصله زيادي دارد. يكي ديگر از جنبه‌هاي بهينه نبودن سيستم ما، سهم بالاي سفرهاي يك سرخالي است». وي درباره دلايل اين وضع به سه نكته اصلي اشاره كرد: «پايين بودن مطلوبيت خدمات ريلي، عدم تاكيد بر سيستم حمل‌ونقل تركيبي و بيشتر بودن مطلوبيت نسبي حمل‌ونقل جاده‌اي دلايل اصلي وضع موجود در سيستم حمل بار است». و در ادامه 5 محور اصلي براي برنامه‌هاي وزارت راه‌و‌شهرسازي براي رفع اين مشكلات عنوان كرد. استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه، بهبود فضاي كسب‌وكار حمل‌ونقل، جانمايي مراكز لجستيكي و تكميل شبكه، تسهيل ايجاد و توسعه شركت‌هاي لجستيك و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي به عنوان اولويت‌هاي معاونت حمل‌ونقل در بهبود سيستم حمل بار عنوان شدند.
در بخش دوم برنامه، مهندس فرهاد بندرچيان، مشاور پرو‍‍ژه به ارائه گزارش طرح آمايش لجستيك كشور و معرفي نقاط كانديدا جهت استقرار هاب های لجستیکی و بنادر خشك پرداخت. در اين گزارش پس از بيان كلياتي در مورد مراكز لجستيكي،‌ توصيفي از عملكرد ساير كشورها در زمينه ايجاد و بهره‌برداري از اين مراكز ارائه شد. از جمله رويكردهاي پيشنهادي مهندس بندرچيان در زمينه حمل‌ونقل بار،‌ كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل ريلي و مديريت لجستيك با استفاده از زيرساخت‌هاي ريلي بود.
در ادامه اين بخش دكتر مهرداد نجفي مشاور پرو‍‍ژه به بيان جزئيات مكانيابي بهينه پايانه‌هاي ريلي پرداخت. در مطالعه انجام‌شده نقاط مختلف شبكه حمل بار بر اساس تناژ عملكرد در سه سطح تقسيم‌بندي شده‌اند. براي اين منظور جريان‌هاي باري كه مسافتي كمتر از 400 كيلومتر دارند از ماتريس مبدأ- مقصد مورد استفاده براي تعيين محل مراكز لجستيك حذف شده‌اند. در نتيجه اين مطالعه 6 نقطه به عنوان مراكز اصلي در سطح اول،‌ 4 نقطه در سطح دوم و 4 نقطه در سطح سوم معرفي شده‌است.