| 23 تیر 1399

اولین نشست کارگروه لجستیک کشور ۲۸ دی ۱۳۹۵

اولین نشست كارگروه لجستيك كشور در تاریخ 28 دی 1395، در سالن الغدير وزارت راه‌وشهرسازي با حضور خبرگان و كارشناسان اين حوزه از سازمان هاي دولتي، بخش خصوصي و جامعه دانشگاهي برگزار شد.
در این جلسه که با استقبال خوبی مواجه شد، در ابتدا آقاي دکتر تقی زاده (معاون محترم حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي) به تبیین و تشریح فلسفه تشکیل کارگروه لجستیک کشور پرداختند و هدف اصلی آن را مشارکت همه ذینفعان و صاحب نظران لجستیک کشور در نظام تصمیم گیري و سیاستگذاري حوزه لجستیک بیان کردند.
در قسمت دوم جناب آقای مهندس صفری مقدم، مديركل دفتر طرح جامع و مدل‌هاي حمل‌ونقل، شمای کلی از وضعیت ترانزیت ایران و کشورهای منطقه ارائه دادند.ایشان در ادامه به بحث در مورد موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، حجم ترانزیت ایران و کشورهای منطقه طی سال‏های اخیر و همچنین پتانسیل‏های کشور برای افزایش سهم ترانزیت پرداختند.
در قسمت بعد آقای دکتر سلیمانی سدهی به بحث در مورد وضعیت لجستیک ایران و اهمیت نقش لجستیک در اقتصاد کشور پرداختند. ایشان با مقایسه ایران و کشورهای منطقه در شاخص‏های لجستیکی و اقتصادی، وضع فعلی لجستیک ایران را مورد بررسی قرار دادند.
در قسمت‏های بعدی این جلسه کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در حوزه ترانزیت و لجستیک نقطه نظرات خود را ارائه دادند.