| 29 مهر 1399

کارگروه لجستیک

كارگروه لجستيك كشور با مشاركت و حضور كليه سازمان‌ها و افراد مرتبط، و با بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيك کشور به عنوان يكي از محورها و برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در دستور کار و اولویت قرار گرفته است و در راستای تشکیل معاونت حمل و نقل در این وزارتخانه؛ هدایت، هماهنگی، سیاست‌گذاری و پیگیری امور مربوط به لجستیک براساس رویکرد جدید در وزارت راه و شهرسازی به این معاونت محول شده است.
از آنجا که بهبود عملکرد لجستیک کشور موضوعی فرابخشی است؛ با همکاری و هماهنگی همه سازمان‌ها و بخش های ذیربط و تعامل مناسب کلیه بازیگران عرصه لجستیک اعم از بخش خصوصی، تعاونی و دولتی، در کنار استفاده از ظرفیت فکری صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه توفیق عملی در این زمینه میسر خواهد شد.
از این رو، بر آن شدیم تا با تشکیل کارگروه لجستیک کشور که به طور مستمر (ماهانه) و در عالی‏ترین سطح برگزار خواهد گردید از همه ظرفیت های موجود کشور، در جهت ایجاد تحولی مثبت در عرصه لجستیک بهره‏‌مند شویم.
در اين جلسه افرادي از حوزه وزارت راه و شهرسازي و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه مرتبط، گمرك، وزارت صنايع، انجمن‌هاي علمي و صنفي فعال در حوزه حمل و نقل لجستيك، مديران برخي بنادركشور، بخش خصوصي، اساتيد و صاحب نظران حضور خواهند داشت. در نظر است مهم ترين هماهنگي هايي كه در زمينه لجستيك مي بايد صورت پذيرد در اين جلسه انجام شود. ضمناً از تجارب كشورهاي پيشرفته در زمينه لجستيك صحبت خواهيم كرد و دانش و تجربيات خود را در اين ارتباط به اشتراك خواهيم گذاشت.
اولين جلسه كارگروه لجستيك در تاريخ 95/10/28، با حضور بيش از 100 نفر از مديران، كارشناسان و اساتيد دانشگاهي مجرب در حوزه لجستيك در سالن الغدير واقع در ساختمان شهيد دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزار گرديد و تاکنون چهار جلسه دیگر نیز برگزار گردیده است.

 


اولین نشست کارگروه لجستیک کشور ۲۸ دی ۱۳۹۵
 
دومین نشست کارگروه لجستیک کشور ۹ اسفند ۱۳۹۵

سومین نشست کارگروه لجستیک کشور ۲ خرداد ۱۳۹۶

چهارمین نشست کارگروه لجستیک کشور ۸ شهریور ۱۳۹۶