24 مهر 1398
En | 

کمیسیون ایمنی راه‌های کشور

معرفی

كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، به موجب تصويب‌نامه شماره 202653/ت42144هـ مورخ 13/۹/1389هيأت وزيران تشكيل شده و اهم وظايف و ماموريت‌هاي آن عبارتند از:

• تدوين سياستهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور
• ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي ذيربط با ايمني راهها
• جهتدهي فرهنگ و آموزشهاي عمومي جامعه در خصوص ايمني راهها.
• تدوين ضوابط و معيارهاي فني ايمني راهها
• پيشنهاد استانداردهاي ايمني وسايل نقليه، امدادي و قوانين و مقررات رانندگي، مهندسي ايمني راه
• پيشنهاد بكارگيري فناوريهاي نوين در حوزه ايمني راه
• ارايه راهكارهاي بهبود وضعيت صدور و تجديد انواع گواهينامه
• تحليل تصادفات جادهاي
• ايجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مديريت ايمني راههاي كشور
• نظارت و ارزيابي شاخصهاي عملكردي ايمني حمل‌ونقل
• نظارت بر اجراي مصوبات مرتبط با بهبود ايمني حمل‌ونقل


جلسات كميسيون ايمني راههاي كشور به رياست وزير راه و شهرسازي از برگزار ميشود. اين كميسيون براي پيشبرد اهداف و بررسي‌هاي اوليه موضوعات مطرح از توان كارگروه‌هاي فني و تخصصي بهره مي‌برد. يكي از اين كارگروه‌ها، كارگروه ويژه كميسيون ميباشد كه در محل دبيرخانه تشكيل مي‌گردد.

 

اعضا:

1- وزارت راه و شهرسازي (جناب آقاي مهندس اسلامی)
2- معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی (جناب آقای مهندس آدم نژاد)
3- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي (جناب آقای مهندس حسن نیا)
4- وزارت كشور (جناب آقای مهندس افشانی)
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جناب آقای دكتر جان‌بابایی)
6- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (آقاي مهندس جهانگرد)
7- پليس راهور ناجا (سردار سرتيپ دوم مهری)
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت (جناب آقای مهندس صالح‌نيا)
9- وزارت آموزش‌ و پرورش (جناب آقای فيض)
10- سازمان ملي استاندارد ايران (سركار خانم پيروزبخت)
11- سازمان پزشكي قانوني كشور (جناب آقای دكتر شجاعی)
12- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي دكتر همتی)
13- سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر (جناب آقاي سليمی)
14- ديوان عالي كشور (جناب آقاي دكتر فوائدی)
15- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي آخوندی)
16- مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي (جناب آقاي دكتر كوليوند)
17- سازمان برنامه و بودجه كشور (جناب آقاي مهندس توتونچی)

ساير مدعوين: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، انجمن طرفداران ايمني راهها


کارگروه‌ها:

• كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها

- شرح وظیفه و موضوعات:

موضوعات مختلف مرتبط با ايمني راه اعم از مهندسي راه، ناوگان، اعمال مقررات ترافيكي و ... در كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها مورد بررسی قرار مي‌گيرند.

- اعضا:

1- پليس راهور ناجا (جناب سردار سرتيپ دوم مهري)
2- سازمان ملي استاندارد ايران (سركار خانم پيروزبخت)
3- ديوان عالي كشور (جناب آقاي دكتر فوائدی)
4- سازمان پزشكي قانوني كشور (جناب آقاي دكتر شجاعی)
5- سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر (جناب آقاي سليمی)
6- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌‌اي (جناب آقایان مهندس حسن‌نيا و مهندس غلامی)
7- مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي (جناب آقاي دكتر كوليوند)
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت (جناب آقاي مهندس قناتی)
9- وزارت كشور (جناب آقاي مهندس محمديان)
10- بيمه مركزی (جناب آقای سامانی)
 

• كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل

- شرح وظیفه و موضوعات:

كارگروه هماهنگي ايمني حمل و نقل با هدف مديريت هماهنگ و يكپارچه و سياستگذاري ايمني شيوه هاي 4گانه حمل‌ونقل تشكيل ميشود. اين كارگروه، مواردي نظير گردآوري و تحليل آمار سوانح حمل‌ونقل، تحليل سوانح مهم و شديد حمل‌ونقل، ارايه گزارش وضعيت ايمني هر يك از شيوه‌ها، بررسي ساختار تشكيل شورايعالي هماهنگي ايمني حملونقل و بررسي شاخص‌هاي ارزيابي ايمني هر يك از شيوههاي حملونقل را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهد.

- اعضا:

1- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي (جناب آقاي مهندس غلامی)
2- سازمان بنادر و دريانوردي (جناب آقاي مهندس راستاد)
3- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران (جناب آقاي مهندس خراسانی)
4- سازمان هواپيمايي كشوري (جناب آقاي مهندس رضايی‌فر)


• كارگروه آموزش و رفتارسازي ايمني حمل‌ونقل و ترافيك

- شرح وظیفه و موضوعات:

اين كارگروه با هدف ارتقاي فرهنگ عمومي ايمني حمل‌ونقل و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و آگاهسازي اقشار مختلف با اهميت رعايت ايمني حمل‌ونقل فعاليت ميكند.

از طريق لينك‌هاي زير مي‌توانيد صورتجلسات نشست‌هاي اين کمیسیون و کارگروه مربوطه را از ابتداي تشكيل جلسات تا كنون مشاهده نماييد. قابل ذكر است كه برخي از مصوبات پيشين و سال‌هاي دور اين شورا با مصوبات بعدي اصلاح يا تكميل شده‌اند و ممكن است موضوعيت خود را در زمان حال از دست داده باشند. در راستاي سياست وزارت راه و شهرسازي مبني بر دسترسي آزاد همه شهروندان به اطلاعات مورد نياز اين وزارتخانه، كليه مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در اين بخش قرار داده است.  

صورتجلسات و مصوبات

 عنوانتوضیحاتحجم 
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۷2.75 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور١٣٩٥9.92 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۶5.68 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۶2.56 MBدانلود
فایل‌های ارائه در جلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۷2.29 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور١٣٩٥3.16 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹٢ الی ۱۳۹۴4.95 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۶2.42 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۷896.87 KBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۶1.98 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۴ و ۱۳۹۵4.20 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل۱۳۹۶370.04 KBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل۱۳۹۴ و ۱۳۹۵4.02 MBدانلود