| 06 آبان 1399

عملكرد كميسيون ايمني راههاي كشور در مديريت کلان ايمني و تصادفات رانندگي


۱- فعال سازي کميسيون ايمني در دوره ۴ ساله گذشته

- برگزاري جلسات كميسيون (۴۷ جلسه در دولت يازدهم)، جلسات فوق‌العاده به منظور رسيدگي به تصادفات رانندگي مهم و شديد
- برگزاري كارگروه‌هاي تخصصي؛شامل کارگروه ويژه کميسيون، كارگروه ناوگان، کارگروه مهندسي ايمني راهها و کارگروه اعمال قوانين و مقررات ترافيکي، كارگروه آموزش


۲- اهم مصوبات - فعاليت‌ها

- تهيه و ابلاغ دستور‌العمل شناسايي و اولويت‌بندي نقاط پرتصادف؛
- تهيه و ابلاغ سياست‌ بكارگيري انواع حفاظ ايمني در شبكه راهها؛
- تهيه و انتشار گزارش سيماي ملي ايمني راه در ايران؛
- راهبري فعاليت كميسيون‌ اجرايي مديريت ايمني حمل‌ونقل استان‌ها؛
- تدوين، ابلاغ، مديريت و هماهنگي اجراي طرح‌هاي ويژه سفرهاي نوروزي و تابستاني،عيد فطر، ايام اربعين و ... ؛
- تهيه گزارش‌ تخصصي براي تصادفات مهم خصوصاً ناوگان عمومي؛
- پيشنهاد تعديل و متناسب‌سازي جرايم تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي؛
- تشكيل كارگروه ايمني حمل‌ونقل درون‌شهري؛
- برگزاري "همايش هفته ايمني كودكان"، اردبيهشت ۱۳۹۴ همزمان با برگزاري مراسم در سطح بين‌المللي؛
- برگزاري "همايش هفته ايمني راهها" همزمان با هفته حمل‌ونقل در آبان ۱۳۹۴؛
- فراخوان اتوبوس‌هاي كليه شركتها و براي همه انواع اتوبوسها به منظور كنترل فني و رفع نواقص و دستكاريهاي احتمالي؛
- تدوين؛ تصويب و اجراي آشكارسازي وسايل نقليه سنگين؛
- تهيه لايحه اجباري شدن صندلی کودک


۳- اهم موضوعات و مصوبات مورد پيگيري

- تهيه و تصويب طرح تشكيل اورژانس ملي(SOS)
- تدوين دستورالعمل مديريت صحنه تصادفات رانندگي
- تهيه شيوه‌نامه مصاديق و تعاريف مجروحان و كشته‌شدگان حوادث ترافيكي
- تدوين نظام آموزشي، ارزيابي و سنجش مهارت رانندگان حرفه‌اي؛
- اجراي طرح اجباري نصب حفاظ‌هاي ايمني وسايل نقليه سنگين؛
- استانداردهاي جديد ۸۴ گانه در توليد خودرويهاي داخلي؛
- بازنگري مجموعه فرايندهاي حمل‌ونقل عمومي؛
- بررسي ارتقاي ايمني كاربران آسيب‌پذير (عابران پياده، موتورسواران، دوچرخه‌سواران)؛


اهم برنامه هاي حوزه ايمني حمل و نقل

- ارتقاي استاندارد و کيفيت ناوگان و زيرساختهاي حمل ونقل با هدف ارتقاي ايمني
- توسعه سيستمهاي هوشمند با هدف مديريت کاراي تردد و جريان حمل و نقل و کاهش خطاي انساني
- ارزيابي و تحليل سوانح حمل ونقل با هدف يادگيري و جلوگيري از رخدادهاي مشابه
- توسعه مميزي ايمني شبکه حمل و نقل با هدف شناسايي و رفع هرگونه نواقص و کمبودهاي زيرساخت موثر بر ايمني
- توسعه بازرسي ايمني پروژه هاي زيرساختهاي شبکه حمل و نقل


کميسيون ايمني راههاي کشور

- فعاليت پيوسته و موثر کميسيون ايمني راههاي کشور بعنوان نهاد راهبر در حوزه ايمني و تصادفات رانندگي و جلب حمايتهاي موثر مجلس شوراي اسلامي و دولت در پشتيباني از طرحها و مصوبات اين کميسيون در جهت بهبود وضعيت ايمني رانندگي بعنوان معضلي اجتماعي- اقتصادي- بهداشتي
- تهيه و پياده سازي برنامه اجرايي ارتقاي ايمني راهها(Action Plan)
- توسعه سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل
- توسعه سيستمهاي هوشمند کنترل عبور و مرور(نظارت تصويري- کنترل تخلفات- پايش تردد شبکه راهها)
- برنامه ريزي مميزي و بازرسي ايمني شبکه راهها
- رفع و اصلاح بيش از ۱۵۰۰ نقطه پرتصادف و بيش از ۲۵۰۰ نقطه داراي تصادف شبکه راهها
- توسعه نظارت بر حمل و نقل عمومي با توسعه سامانه سپهتن
- اصلاح و به روزرساني قوانين راهنمايي و رانندگي، رسيدگي به تخلفات، صدور گواهينامه و ... با هدف اعمال بهتر و موثرتر قوانين و کاهش تخلفات و ارتقاي ايمني
- پياده سازي و توسعه سيستم اورژانس ملي(SOS) با هدف مديريت بهتر تصادفات رانندگي
- تهيه و پياده سازي دستورالعمل مديريت صحنه رانندگي
- توسعه استانداردهاي توليد خودروهاي داخلي از ۵۴ به ۸۴ عنوان با همکاري اعضاي کميسيون ايمني راههاي کشور(سازمان ملي استاندارد- وزارت صمت- پليس راهور- وزارت کشور) و پشتيباني کميسيون ايمني راهها