03 مهر 1400

English | 

کمیسیون ایمنی راه‌های کشور

معرفی

كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، به موجب تصويب‌نامه شماره 202653/ت42144هـ مورخ 13/۹/1389هيأت وزيران تشكيل شده و اهم وظايف و ماموريت‌هاي آن عبارتند از:

• تدوين سياستهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور
• ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي ذيربط با ايمني راهها
• جهتدهي فرهنگ و آموزشهاي عمومي جامعه در خصوص ايمني راهها.
• تدوين ضوابط و معيارهاي فني ايمني راهها
• پيشنهاد استانداردهاي ايمني وسايل نقليه، امدادي و قوانين و مقررات رانندگي، مهندسي ايمني راه
• پيشنهاد بكارگيري فناوريهاي نوين در حوزه ايمني راه
• ارايه راهكارهاي بهبود وضعيت صدور و تجديد انواع گواهينامه
• تحليل تصادفات جادهاي
• ايجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مديريت ايمني راههاي كشور
• نظارت و ارزيابي شاخصهاي عملكردي ايمني حمل‌ونقل
• نظارت بر اجراي مصوبات مرتبط با بهبود ايمني حمل‌ونقل


جلسات كميسيون ايمني راههاي كشور به رياست وزير راه و شهرسازي از برگزار ميشود. اين كميسيون براي پيشبرد اهداف و بررسي‌هاي اوليه موضوعات مطرح از توان كارگروه‌هاي فني و تخصصي بهره مي‌برد. يكي از اين كارگروه‌ها، كارگروه ويژه كميسيون ميباشد كه در محل دبيرخانه تشكيل مي‌گردد.

 

اعضا:

1- وزارت راه و شهرسازي
2- معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
3- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
4- وزارت كشور
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
7- پليس راهور ناجا
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت
9- وزارت آموزش‌ و پرورش
10- سازمان ملي استاندارد ايران
11- سازمان پزشكي قانوني كشور
12- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
13- سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر
14- ديوان عالي كشور
15- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
16- مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي
17- سازمان برنامه و بودجه كشور

ساير مدعوين: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، انجمن طرفداران ايمني راهها

 

 

کارگروه‌ها:

• كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها

- شرح وظیفه و موضوعات:

موضوعات مختلف مرتبط با ايمني راه اعم از مهندسي راه، ناوگان، اعمال مقررات ترافيكي و ... در كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها مورد بررسی قرار مي‌گيرند.

- اعضا:

1- پليس راهور ناجا
2- سازمان ملي استاندارد ايران
3- ديوان عالي كشور
4- سازمان پزشكي قانوني كشور
5- سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر
6- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌‌اي
7- مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت
9- وزارت كشور
10- بيمه مركزی
 

• كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل

- شرح وظیفه و موضوعات:

كارگروه هماهنگي ايمني حمل و نقل با هدف مديريت هماهنگ و يكپارچه و سياستگذاري ايمني شيوه هاي 4گانه حمل‌ونقل تشكيل ميشود. اين كارگروه، مواردي نظير گردآوري و تحليل آمار سوانح حمل‌ونقل، تحليل سوانح مهم و شديد حمل‌ونقل، ارايه گزارش وضعيت ايمني هر يك از شيوه‌ها، بررسي ساختار تشكيل شورايعالي هماهنگي ايمني حملونقل و بررسي شاخص‌هاي ارزيابي ايمني هر يك از شيوههاي حملونقل را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهد.

- اعضا:

1- سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي
2- سازمان بنادر و دريانوردي
3- شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
4- سازمان هواپيمايي كشوري

 

• كارگروه آموزش و رفتارسازي ايمني حمل‌ونقل و ترافيك

- شرح وظیفه و موضوعات:

اين كارگروه با هدف ارتقاي فرهنگ عمومي ايمني حمل‌ونقل و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و آگاهسازي اقشار مختلف با اهميت رعايت ايمني حمل‌ونقل فعاليت ميكند.

از طريق لينك‌هاي زير مي‌توانيد صورتجلسات نشست‌هاي اين کمیسیون و کارگروه مربوطه را از ابتداي تشكيل جلسات تا كنون مشاهده نماييد. قابل ذكر است كه برخي از مصوبات پيشين و سال‌هاي دور اين شورا با مصوبات بعدي اصلاح يا تكميل شده‌اند و ممكن است موضوعيت خود را در زمان حال از دست داده باشند. در راستاي سياست وزارت راه و شهرسازي مبني بر دسترسي آزاد همه شهروندان به اطلاعات مورد نياز اين وزارتخانه، كليه مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در اين بخش قرار داده است.  

صورتجلسات

 عنوانتوضیحاتحجم 
مصوبات و صورتجلسات کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راه‌ها1398نامشخصدانلود
مصوبات و صورتجلسات کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راه‌ها13974.76 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور1398نامشخصدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور1399نامشخصدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۶2.42 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور١٣٩٥3.16 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹٢ الی ۱۳۹۴4.95 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور۱۳۹۷2.67 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۶1.98 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها1399نامشخصدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها۱۳۹۴ و ۱۳۹۵4.20 MBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل۱۳۹۶370.04 KBدانلود
مصوبات و صورتجلسات كارگروه هماهنگي شيوه‌هاي حمل‌ونقل۱۳۹۴ و ۱۳۹۵4.02 MBدانلود