| 30 مهر 1399

برگزاري جلسه شوراي  هماهنگي حمل و نقل و مسكن استان ايلام  با حضور جناب آقاي دكتر رستمي مديركل محترم دفتر مديريت  عملكرد  و حقوق شهروندان  وزارت راه و شهرسازي در اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

اين جلسه با حضور مديران كل و مسئولان ادارات راه وشهرسازي استان، راهداري و حمل و نقل جاده اي ، فرودگاه شهداي ايلام، هواشناسي، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و مديريت بانك مسكن استان برگزار شد.

در اين جلسه كه مديركل محترم دفتر مديريت  عملكرد  و حقوق شهروندان  وزارت راه و شهرسازي  جناب آقاي دكتر رستمي  و همچنين آقاي عليزاده حضور داشتند آخرين وضعيت راههاي استان خصوصا" محور اربعين، وضعيت مسكن مهر استان، ساختمانهاي دولتي، بافتهاي فرسوده، وضعيت ناوگان حمل و نقل استان، بازسازي مسكن هاي آسيب ديده از زلزله و سيل سالهاي قبل استان، وضعيت فرودگاه و .... مورد بحث و بررسي قرار گرفت . سپس هريك از ادارات داخلي راه و شهرسازي استان گزارشي از وضعيت كاري واحد مربوطه را ارائه داده و نقاط ضعف و قوت عملكردي آنان در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و همچنين رتبه و امتيازات مكتسبه ارزيابي عملكرد سالهاي 93 الي 95 اداره كل را و شهرسازي به حاضرين در جلسه اعلام  و بيشترين تاكيد جناب آقاي دكتر عليزاده بر شاخص صيانت از حقوق شهروندي و شناسايي گلوگاههاي فساد خيز و ارائه راهكارهاي لازم بود و سپس در مورد سامانه شهرراه توضيحات كامل توسط آقاي عليزاده ارائه گرديد و اعلام داشتند شهرداران و ساير ادارات وابسته هم نسبت به معرفي نماينده شهراه اقدام كنند و به موقع پاسخگوي شهروندان و شكايت ها باشند. جلسه ساعت هشت و سي دقيقه روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 آغاز و سيزده و سي دقيقه پايان يافت .