| 09 آبان 1399

 

با حضور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک در تاریخ 95/11/20 در محل سالن جلسات اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی استان ، شورای حمل و نقل ترافیک استان با حضور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان و هیات همراه ، مدیر کل دفتر فنی استانداری و مدیران کل دستگاه های ذیربط در محل سالن جلسات برگزار شد .

در ابتدا مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت با اشاره به خدمات لازم ایجاد شده در بستر سامانه شهراه رهنمودهای لازم ارائه گردید.

وی بیان داشتند سامانه راه اندازی شده در راستای سیاست های اصلی این وزارت خانه طراحی شده و ارتباط شهرمند و دستگاه را سهل تر می نماید و باید همکاری های لازم برای کارایی بهتر سامانه مذکور در جهت رضایت مندی ارباب رجوع فرآهم گردد .

در ادامه جلسه مدیر کل دفتر فنی استانداری ضمن تشکر از حضور آقای رستمی اظهار داشتند خدمات ارائه شده در سامانه به اطلاع عموم رسانیده شود تا خدماتی بهتر و شفاف تر به مردم عرضه شود .

وی ادامه داد این جلسه به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برای کاهش حوادث و خدمات بهتر به مردم برگزار شد و در پایان اتخاذ تمهیدات لازم برای سطح ایمنی و تسهیل در عمور و مرور تصمیماتی گرفته شد .