28 مهر 1400

English | 

كاركنان وظیفه مأمور به وزارت راه و شهرسازی

توجه: دستورالعمل ها در هر استان متفاوت ، سهمیه ها متفاوت و جذب هم در هر سال متفاوت می باشد دستورالعمل اصلاح شده نحوه جذب ، درخواست،بكارگیری كاركنان وظیفه مأمور به وزارت راه و شهرسازی الف ) نحوه درخواست سهمیه : 1-تحویل درخواست و مدارك مورد نیاز متقاضیان به اداره كل راه و شهرسازی استان […] توجه: دستورالعمل ها در هر استان متفاوت ، سهمیه ها متفاوت و جذب هم در هر سال متفاوت می باشد دستورالعمل اصلاح شده نحوه جذب ، درخواست،بكارگیری كاركنان وظیفه مأمور به وزارت راه و شهرسازی:

الف ) نحوه درخواست سهمیه :
 • تحویل درخواست و مدارك مورد نیاز متقاضیان به اداره كل راه و شهرسازی استان
 • بررسی شرایط متقاضیان براساس ضوابط مندرج در بند « ب »
 • معرفی متقاضی واجد شرایط توسط اداره كل راه و شهرسازی لارستان به وزارت متبوع (حداكثر 50 روز قبل از تاریخ اعزام )
 • بررسی مجدد شرایط و مدارك متقاضی توسط وزارت متبوع .
 • معرفی افراد موافقت شده توسط این اداره كل به دفتر گزینش .
 • معرفی افراد موافقت شده توسط وزارت متبوع به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح .
ب ) ضوابط و شرایط مربوط به جذب و پذیرش كاركنان وظیفه (مشمولان وظیفه)
 • داشتن مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی همسو با وظایف اصلی و تخصصی وزارت متبوع.
 • دارا بودن یكی از شرایط ذیل :
  • خانواده ایثارگران ( شهداء ، جانبازان و آزادگان )
  • متأهل
  • تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور
  • تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره)
  • مشمولین غیربومی برای مناطق محروم
  • دارا بودن معدل بالای 15 برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و بالای 13 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی .
  • عدم نسبت نسبی و سببی درجه 1 و 2 مشمول با كارمندان وزارت متبوع .
 • ارائه برگه اعزام به خدمت بدون غیبت .
ج) مدارك لازم جهت اخذ امریه
 • تصویر برگه اعزام به خدمت (كلیه متقاضیان)
 • درخو است متقاضی و تعیین محل خدمت ایشان (كلیه مشمولین)
 • تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه مشمولان (مشمولان متأهل )
 • معرفی نامه (گواهی)بنیاد شهید (مشمولان خانواده شهید و جانباز )
 • معرفی نامه (گواهی)سازمان بهزیستی (مشمولان تحت پوشش بهزیستی )
 • معرفی نامه (گواهی)كمیته امداد (مشمولان تحت پوشش كمیته امداد )
 • فرم تعهد مبنی برعدم انتصاب نسبی یا سببی با كارمندان وزارت متبوع
 • تكمیل فرم اطلاعات مشمولین وظیفه و افراد تحت تكفل (پیوست 1 )

تذكر (1) : كلیه مدارك فوق الذكر توسط سازمانها/شركتها و ادارات كل استانی برابر اصل شده و به وزارت متبوع ارسال گردد .

تذكر (2) : مدارك متقاضیان امریه هر دوره حداكثر 50 روز قبل از تاریخ اعزام باید توسط اداره كل راه و شهرسازی لارستان به وزارت متبوع ارسال گردد .