01 مرداد 1397
En | 
 عنوانحجم توضیحات
طرح اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن771.01 KBدریافت 
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان6.44 MBدریافت 
طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی6.46 MBدریافت 
طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات312.64 KBدریافت 
طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان993.10 KBدریافت 
طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه92.73 KBدریافت 
طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و اصلاحات بعدی آن240.55 KBدریافت 
طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها259.19 KBدریافت 
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری632.69 KBدریافت 
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده406.48 KBدریافت 
طرح جامع مدیریت شهری1.51 MBدریافت 
طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی - تاریخی و توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها332.07 KBدریافت 
طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور119.58 KBدریافت 
طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور309.96 KBدریافت 
طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی124.65 KBدریافت 
طراحی سایت