01 اردیبهشت 1398
En | 
 عنوانحجم 
طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت 150.09 KBدریافت
طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور 2.83 MBدریافت
طرح اصلاح ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 118.30 KBدریافت
طرح اصلاح قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) 300.70 KBدریافت
طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور731.09 KBدریافت
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان6.44 MBدریافت
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری632.69 KBدریافت
طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات312.64 KBدریافت
طرح اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن771.01 KBدریافت
طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها259.19 KBدریافت
طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی6.46 MBدریافت
طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان993.10 KBدریافت
طرح حمایت از احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی - تاریخی و توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها332.07 KBدریافت
طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و اصلاحات بعدی آن240.55 KBدریافت
طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه92.73 KBدریافت
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده406.48 KBدریافت
طرح جامع مدیریت شهری1.51 MBدریافت
طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل در شوراهای عالی124.65 KBدریافت
طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور119.58 KBدریافت
طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور309.96 KBدریافت