دات نت نیوک
04 اردیبهشت 1396
En | 
معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

نام و نام خانوادگی: داود كشاورزيان
تلفن: 88898402
دورنگار: 88804393
پست الکترونیک: moaven_rahdari@mrud.gov.ir
معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی

معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی

نام و نام خانوادگی: محمد سعيدنژاد
تلفن: 84932003
دورنگار: 88651003
پست الکترونیک: moaven_banader@mrud.gov.ir
 رئيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

رئيس مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازی

نام و نام خانوادگی: محمد شكرچی زاده
تلفن: 88255949
دورنگار: 88259977
پست الکترونیک: raeis_tahghighat@mrud.gov.ir
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

نام و نام خانوادگی: عليرضا تابش
تلفن: 88952018
دورنگار: 88952018
پست الکترونیک: raeis_bonyad@mrud.gov.ir
مديرعامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران

مديرعامل شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران

نام و نام خانوادگی: فرهاد پرورش
تلفن: 46625000
دورنگار: 46628200
پست الکترونیک: modir_homa@mrud.gov.ir
مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

مديرعامل شركت آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك

نام و نام خانوادگی: سيد رضا حسينی
معاون حقوقی، امورمجلس و استانها

معاون حقوقی، امورمجلس و استانها

نام و نام خانوادگی: عليرضا محفوظی
معاون شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی و معماری

نام و نام خانوادگی: پيروز حناچی
تلفن: 88646324
دورنگار: 88646326
پست الکترونیک: moaven_shahrsazi@mrud.gov.ir
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: سيد سعيد سيد علايی
تلفن: 88878040-1
دورنگار: 88878042
پست الکترونیک: moaven_toseh@mrud.gov.ir
معاون مسكن و ساختمان

معاون مسكن و ساختمان

نام و نام خانوادگی: حامد مظاهريان
تلفن: 88646312-3
دورنگار: 88646314
پست الکترونیک: moaven_maskan@mrud.gov.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
مشاور وزير در تامين مالي بين المللي

مشاور وزير در تامين مالي بين المللي

نام و نام خانوادگی: دكتر بهرام گيري
مشاور وزير در امور نهادها و ابزارهاي نوين مالي

مشاور وزير در امور نهادها و ابزارهاي نوين مالي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد فطانت
تلفن: 88646304
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: دكتر منا عرفانيان
مشاور وزير در امور مديريت و تامين مالی

مشاور وزير در امور مديريت و تامين مالی

نام و نام خانوادگی: دكتر حسين عبده تبريزی
مشاور و دستيار ويژه وزير

مشاور و دستيار ويژه وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
مشاور وزير در امور مهندسی و ساخت

مشاور وزير در امور مهندسی و ساخت

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد مجيد برهانی
مشاور امور حمل و نقل و موافقتنامه های بين المللی

مشاور امور حمل و نقل و موافقتنامه های بين المللی

نام و نام خانوادگی: دكتر شهريار افندی زاده
مشاور امور حسابداری،حسابرسی و اصول حاكميت شركتی

مشاور امور حسابداری،حسابرسی و اصول حاكميت شركتی

نام و نام خانوادگی: دكتر غلامرضا سلامی
مشاور  امور حقوقی و سرپرست كارگروه مطالعاتی

مشاور امور حقوقی و سرپرست كارگروه مطالعاتی

نام و نام خانوادگی: يوسف مولايی
مشاور معماری و شهرسازی

مشاور معماری و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: سيد رضا هاشمی
مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتی

مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا انصاری
 
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی