دات نت نیوک
03 اسفند 1396
En | 
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی

نام و نام خانوادگی: عليرضا تابش
تلفن: 88952018
دورنگار: 88952018
پست الکترونیک: raeis_bonyad@mrud.gov.ir
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: سيد سعيد سيد علايی
تلفن: 88878040-1
دورنگار: 88878042
پست الکترونیک: moaven_toseh@mrud.gov.ir
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: مهندس امير امينی
تلفن: 88646070
دورنگار: 88878063
پست الکترونیک: moaven_eghtesad@mrud.gov.ir
رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان ملی زمين و مسكن

رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان ملی زمين و مسكن

نام و نام خانوادگی: مهندس حميدرضا عظيميان
تلفن: 88770994
دورنگار: 88796299
پست الکترونیک: moaven_mellizamin@mrud.gov.ir
معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

معاون وزير و رئيس سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد جعفر عليزاده
تلفن: 88039243
دورنگار: 88039560
پست الکترونیک: moaven_mojri@mrud.gov.ir
معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل

معاون وزير و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: دكتر خير اله خادمي
تلفن: 82245426
دورنگار: 88646192
پست الکترونیک: moaven_sakht@mrud.gov.ir
مدير عامل شركت فرودگاههای كشور

مدير عامل شركت فرودگاههای كشور

نام و نام خانوادگی: مهندس رحمت الله مه آبادی
تلفن: 8-61022546
دورنگار: 66019889
پست الکترونیک: modir_foroudgah@mrud.gov.ir
معاون وزيرورئيس سازمان هواپيمايی كشوری

معاون وزيرورئيس سازمان هواپيمايی كشوری

نام و نام خانوادگی: مهندس علی عابدزاده
تلفن: 66025230
دورنگار: 44659348
پست الکترونیک: moaven_cao@mrud.gov.ir
 معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسی كشور

نام و نام خانوادگی: دكتر داود پرهيزكار
تلفن: 66070021
دورنگار: 66070037
پست الکترونیک: moaven_havashenasi@mrud.gov.ir
معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

معاون وزير و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

نام و نام خانوادگی: مهندس داود كشاورزيان
تلفن: 88898402
دورنگار: 88804393
پست الکترونیک: moaven_rahdari@mrud.gov.ir
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
مشاور وزیر در امور ارتباط با سازمان ها و انجمن های حرفه ای رسمی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی

مشاور وزیر در امور ارتباط با سازمان ها و انجمن های حرفه ای رسمی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی

نام و نام خانوادگی: شهرام اجتهادی
مشاور وزير در تامين مالي بين المللي

مشاور وزير در تامين مالي بين المللي

نام و نام خانوادگی: دكتر بهرام گيري
تلفن: 88646304-88646303
دورنگار: 88646305
مشاور وزير در امور نهادها و ابزارهاي نوين مالي

مشاور وزير در امور نهادها و ابزارهاي نوين مالي

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد فطانت
تلفن: 88646304
مشاور وزير در امور بانوان

مشاور وزير در امور بانوان

نام و نام خانوادگی: دكتر منا عرفانيان
مشاور وزير در امور مديريت و تامين مالی

مشاور وزير در امور مديريت و تامين مالی

نام و نام خانوادگی: دكتر حسين عبده تبريزی
مشاور و دستيار ويژه وزير

مشاور و دستيار ويژه وزير

نام و نام خانوادگی: دكتر مرتضی باقری
مشاور وزير در امور مهندسی و ساخت

مشاور وزير در امور مهندسی و ساخت

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد مجيد برهانی
قائم مقام وزير در امور بين الملل و تامين مالي

قائم مقام وزير در امور بين الملل و تامين مالي

نام و نام خانوادگی: دكتر اصغر فخريه كاشان
مشاور امور حسابداری،حسابرسی و اصول حاكميت شركتی

مشاور امور حسابداری،حسابرسی و اصول حاكميت شركتی

نام و نام خانوادگی: دكتر غلامرضا سلامی
مشاور وزير در امور بانكي و پولي

مشاور وزير در امور بانكي و پولي

نام و نام خانوادگی: دكتر بت شكن
مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتی

مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا انصاری

 

مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

مدير كل دفتر توسعه امور بين الملل

نام و نام خانوادگی: تيمور بشيرگنبدي
تلفن: 88879660، 88646077
دورنگار: 88879634
پست الکترونیک: t_bashir@mrud.ir
مديركل دفتر حقوقي

مديركل دفتر حقوقي

نام و نام خانوادگی: رضا اردلانی
تلفن: 88646093 – 88879647
دورنگار: 88646137
پست الکترونیک: daftarhoghooghi.mrud@gmail.com
رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني

نام و نام خانوادگی: سيد قاسم بي نياز
تلفن: 88879635
دورنگار: 88673139
رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

رئيس مركز فناوري اطلاعات ، ارتباطات (فاوا)

نام و نام خانوادگی: مهدی صفدری
تلفن: 7ـ 88646286
دورنگار: 88646288
پست الکترونیک: safdari@mrud.ir
مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها

نام و نام خانوادگی: مهدی اشرفی
تلفن: 88646180
دورنگار: 88646102
پست الکترونیک: me.ashrafi@mrud.ir
مدیر کل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل

مدیر کل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل

نام و نام خانوادگی: مهدی صفری مقدم
تلفن: 88646178
دورنگار: 88646179
پست الکترونیک: me.safari@mrud.ir
مدير هسته مركزي و سرپرست دبيرخانه هيات مركزي گزينش

مدير هسته مركزي و سرپرست دبيرخانه هيات مركزي گزينش

نام و نام خانوادگی: داريوش آستركي
تلفن: 4- 88646253
پست الکترونیک: Astaraki@ mrud.ir
مدیرکل امور مجلس

مدیرکل امور مجلس

نام و نام خانوادگی: صدیقه نظاری
پست الکترونیک: nazzari@mrud.ir
مدير كل دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

مدير كل دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان

نام و نام خانوادگی: علي بخش رستمي
تلفن: 88879638 و 88646064
دورنگار: 88646255
پست الکترونیک: amalkard_1396@yahoo.com
مدیر کل خدمات، رفاه و پشتیبانی

مدیر کل خدمات، رفاه و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضایی
تلفن: 88878052
دورنگار: 88878051
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
وزير سابق راه و شهرسازي

وزير سابق راه و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس علي نيكزاد
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس سراج الدين كازروني
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: دكتر علي عبدالعلي زاده
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: سيد محسن يحيوي
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس اكبر تركان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد خرّم
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر رحمان دادمان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی نژاد حسينيان
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: موسی كلانتری
طراحی سایت