دات نت نیوک
06 خرداد 1396
En | 

معاونت ها

 • معاونت حمل و نقل

  معاونت حمل و نقل

 • معاونت شهرسازی و معماری

  معاونت شهرسازی و معماری

 • معاونت مسكن و ساختمان

  معاونت مسكن و ساختمان

 • معاونت حقوقی ، امور مجلس و استان ها

  معاونت حقوقی ، امور مجلس و استان ها

 • معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 • معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع

  معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع