دات نت نیوک
04 اردیبهشت 1396
En | 

کارگروه‌های تخصصی حمل‌ونقل

مشکلات و معضلات حمل‌ونقلی نیازمند بررسی جامع متخصصان این حوزه می باشد، از این رو، برگزاری جلسات تخصصی می‌تواند گامی سودمند در جهت بهبود حل مسائل و معضلات، و تصمیم سازی جهت ایجاد رویه های منسجم در حمل و نقل گردد.